For å unngå at svært mange må være hjemme på grunn av forkjølelse, kan arbeidsgiver for eksempel pålegge dem som er forkjølet å arbeide hjemmefra der det er mulig.

Sørg for å opp­datere smitte­vern­rutiner

Selv om samfunnet er åpnet opp igjen, har du som arbeids­giver fortsatt ansvar for å sikre et trygt arbeids­miljø. Da er det viktig at rutinene blir holdt løpende oppdatert.

Publisert

Følgende artikkel er skrevet av Cornelia Bjørke-Hill, kommuni­kasjons­leder i data- og rådgivnings­selskapet Simployer (tidligere Infotjenester):

.

En medarbeider sier at han er nær­kontakt til nær­kontakt til en som har fått påvist korona­smitte. Hva gjør du? En annen har selv testet positivt for korona? Hva gjør du? Hvilke rutiner gjelder nå?

Disse spørsmålene må du som er leder eller jobber med HR kunne svare på, og det er ikke sikkert at du skal svare det samme denne uken som du gjorde forrige uke.

– Selv om en kan fortelle hvilke regler som gjelder i samfunnet, har arbeids­giver ansvaret for at arbeids­miljøet er fullt forsvarlig i sin virksomhet, sier Simployers juridiske HR- og ledelses­rådgiver Karoline Dystebakken.

– Å sikre at det er fullt forsvarlig arbeids­miljø, handler om å ha oversikt over forhold som er av betydning for arbeids­miljøet. Smitte er et slikt forhold som har kommet for å bli.
.

Red.anm.: Regjeringen vedtok i dag flere nye tiltak. Blant annet får uvaksinerte nærkontakter over 18 år plikt til å teste seg fra og med tirsdag (16/11-21). Det gjelder også om de er symptomfrie.

Kilde: NRK.no

.

Må fortløpende vurdere endringer

– Arbeids­giver plikter å ha oversikt over risiko­faktorer av betydning for sin virksomhet, sier Karoline Dyste­bakken i Simployer..

Ved endringer som kan få betydning for arbeids­miljøet, skal arbeids­giver foreta nødvendige vurderinger for å sikre at arbeidsmiljøet – etter endringen – vil være fullt forsvarlig. Er det behov for endringer i rutiner eller tiltak etter en endring? Det er dette arbeids­giver skal vurdere.

– Åpningen av samfunnet var definitivt en endring av betydning for ethvert arbeidsmiljø. En lokal økning i smitten kan være en annen. Husket vi på å foreta vurderingen av hvilken betydning det skulle få, for eksempel for smitteverns­rutinene våre?

– Det stilles krav om å ha rutiner på plass i egen virksomhet for å forebygge sykefravær, og rutiner for å sikre at man følger opp dersom en situasjon oppstår, for eksempel for å unngå spredning, sier Dystebakken.

Hva skal gjelde hos oss?

Selv om smitteverns­ansvarlig i kommune eller nasjonale veiledere vil gi gode råd, så må arbeids­giver foreta en selvstendig vurdering; hva skal gjelde hos oss?

– Av hensyn til å sikre forsvarlig arbeids­miljø, for eksempel unngå at svært mange må være hjemme på grunn av forkjølelse, kan man pålegge dem som er forkjølet å arbeide hjemmefra der hvor det er mulig.

– Samtidig er det like viktig å ha tiltak på arbeids­plassen, slik at arbeid kan utføres der. Skal man kunne komme på jobb hvis man er i form til det, men holde avstand? Ikke sitte i trange møterom med andre? Skal man melde fra slik at arbeidsgiver skal vurdere det? Eller skal den enkelte vurdere det?

Å ha gode og oppdaterte rutiner sikrer forutsigbarhet og enkel oppfølging. Samtidig vil det kunne bidra til at fraværet fra jobben ikke blir større enn nødvendig, ved at folk som kan være på jobb når man har iverksatt tiltak på arbeidsplassen ikke velger å være hjemme.

Må ha oversikt over risiko

Arbeidsgiver plikter å ha oversikt over risiko­faktorer av betydning for sin virksomhet. Smittevern er en slik faktor, både under en pandemi – som fortsatt er pågående – og når den er over.

– Vi har lært at smittevern er av betydning for arbeids­miljøet og drift. Før pandemien var ikke smittevern noe som var en faktor som var av betydning for enhver virksomhet, kun spesielle virksomheter, sier Dystebakken.

Må gjøre løpende vurderinger

Hvilke tiltak som gjelder nasjonalt og lokalt forandres jevnlig, og det kan være vanskelig å holde oversikten. Uansett er det en jobb arbeidsgiver må gjøre, for å kunne vurdere hvilke tiltak som må innføres på arbeidsplassen.

– Uavhengig av hvem som gir hvilke beskjeder på en presse­konferanse, så har ikke myndighetene gjort vurderingen av nødvendige tiltak i din virksomhet. Det er det du som må gjøre, understreker Dystebakken.

– Å forebygge at arbeids­takerne blir syke på jobb og forebygge syke­fravær har alltid vært en plikt i enhver virksomhet. Man må vise at man har gjort det man kan.

Her er noen eksempler på spørsmål Simployers rådgiver mener det er nyttig å stille seg jevnlig:

  • Hvilke rutiner har vi nå?
  • Hvilke konkrete smitteverns­tiltak er innført for å forebygge sykdom, sykefravær og smitte
  • Er arbeids­takerne kjent med rutinene?
  • Hvordan sikrer vi nærvær i en tid hvor man skal holde seg hjemme med forkjølelse?
  • Hvordan unngår man unødvendig smitte – altså smittevern
  • Har vi behov for endringer i smitteverns­tiltak?
  • Hvilke rutiner har vi for jobbreiser, bruk av hjemme­kontor, kunde­kontakt?

Kilde: Krav om oppdaterte smittevernrutiner (ekstern link til Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS