Har du først fått Covid-19, tyder foreløpige studier på at kroppens eget immunforsvar gir deg 83% sannsynlighet for å være beskyttet i de neste månedene.
Har du først fått Covid-19, tyder foreløpige studier på at kroppens eget immunforsvar gir deg 83% sannsynlighet for å være beskyttet i de neste månedene.

Immunitet varer i minst fem måneder

Mye tyder på at godt under 1% av helseansatte som ble smittet med Covid-19 i den første bølgen av pandemien, er blitt infisert på nytt.

Publisert

Mange ansatte i helsesektoren står i frontlinjen i kampen mot koronaviruset. Hvis de smittes og får mildere symptomer, settes de i karantene i alt fra 7 til 14 dager avhengig av land og gjeldende regelverk.

Deretter er det rett tilbake på jobb. Men hvor lenge kan de regne med å være immune mot å pådra seg smitten på nytt, spør Infection Control Today?

En studie kalt SIREN som er utført for Public Health England (PHE) har sett nærmere på ca. 20 000 helseansatte i Storbritannia. Det viste seg at 6614 av dem hadde utviklet antistoffer mot viruset SARS-CoV-2.

I løpet av de neste månedene viste det seg at 44 av disse ble smittet på nytt (hvorav 2 med sikkerhet og 44 «mulige» smittede). Det viser at dobbelt-reinfisering er sjeldent og trolig forekommer hos færre enn 1%.

Blant de øvrige 14 000 som ikke var smittet før, var det imidlertid hele 318 som testet positivt. Det tyder på at hvis du først har fått Covid-19 én gang, har du 83% lavere risiko for å bli smittet på nytt de neste fem månedene.

SIREN skal være den mest omfattende studien som systematisk ser på asymptotiske infeksjoner. Hver annen til fjerde uke blir det tatt blodprøve av deltakerne for å sjekke om de har utviklet antistoffer mot SARS-CoV-2, i tillegg til såkalte PCR-tester for å avdekke selve viruset.

Et annet funn er at bare 30% av dem som ble smittet for andre gang, rapporterte om symptomer. Blant dem som ble smittet for første gang, rapporterte 78% om symptomer.

Et problem er at de som ikke merker symptomer, er en stor kilde til spredning av Covid-19. Selv om du har dannet antistoffer og har immunitet for en periode, er det ikke sikkert at de som arbeider eller bor sammen med deg er like heldige.

Tvert imot antyder studien at noen av de som er immune, bærer med seg store mengder virus. Denne delen av forskningen er imidlertid i et tidlig statium.

Kilder:

Health Care Workers Can Get COVID Twice (at Least)

https://www.infectioncontroltoday.com/view/health-care-workers-can-get-covid-twice-at-least-

COVID reinfections are unusual — but could still help the virus to spread

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00071-6

Selve studien heter SIREN (SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection EvaluatioN) og kan leses her

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.13.21249642v1

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS