Arbeidsgiver kan pr. nå ikke spørre arbeidstaker om fraværet er «koronarelatert». Men kravet for at NAV skal dekke sykemeldings­perioden etter dag seks, er at det er korona­relatert.

Ingen vet hvordan staten skal dekke korona­sykefravær

Regjeringen har varslet at staten skal ta regningen for korona­relatert syke­fravær som varer mer enn 5 dager. To uker etter at ordningen skulle tre i kraft er det ikke sagt noe om hvordan det skal skje.

Publisert

Denne artikkelen er skrevet av Knut Arild Vold, journalist hos data-, kompetanse- og rådgivnings­selskapet Simployer:

.

Etter at korona­pandemien har blusset opp for fullt, lovet regjeringen i begynnelsen av desember at de igjen skal ta mer av regningen for korona­relatert sykefravær.

Ifølge pressemeldingen fra regjeringen skal staten ta regningen for korona­relatert sykefravær fra dag seks. Ordningen skulle tre i kraft 1. desember i år, og vare helt til 30. juni 2022.

– Nå haster det veldig med å få på plass en forskrift som regulerer hvordan dette skal håndteres. Det er svært mye korona­relatert sykefravær nå, og norske arbeidsgivere kan ikke forholde seg til presse­meldinger når de skal behandle ansattes sykefravær og kreve refusjon, sier Simployers juridiske HR- og ledelses­rådgiver Karoline Dystebakken.

Hvorfor endre ordningen?

Karoline Dystebakken.

Simployers rådgivere spør seg hvorfor det var nødvendig å gjøre endringer fra ordningen som gjaldt frem til 30. september. Da dekket staten korona­relatert sykefravær fra dag fire.

Les også: Refusjon av sykepenger fra dag seks skaper forvirring (link til Simployer)

– Vi kjenner ikke til hvorfor det tar så lang tid å få på plass forskriften som skal regulere denne ordningen. Det er forståelig at regjeringen har mye å gjøre nå, rundt ordninger både for de høye strømprisene og lønns­kompensasjon. Da ville det kanskje vært mer hensikts­messig å gjeninnført ordningen som gjaldt for bare to og en halv måned siden, i stedet for å lage en helt ny forskrift, sier Dystebakken i Simployer.

Må ha hjemmel for å spørre om syke­fraværs­grunn

Et annet problem ved at forskriften ikke har kommet på plass, er at arbeids­givere ikke har lov til å spørre ansatte om årsaken til sykefraværet. I et intervju med Finansavisen, sier Karoline Dystebakken i Simployer at arbeidstaker ikke har plikt til å opplyse om grunnen til sykefraværet.

– Arbeidsgiver kan heller ikke spørre om dette, selv om man skal søke refusjon. Men forskriften vil gi arbeids­giver grunnlag for å spørre om fraværet er «koronarelatert» eller ikke å ha oversikt over dette. De kan spørre om det er korona­relatert, slik at den ansatte må svare ja eller nei på spørsmålet. Men kravet for at NAV skal dekke sykemeldings­perioden etter dag seks er at det er korona­relatert, så arbeids­giver må egentlig spørre om dette nå, eller eventuelt gå tilbake med spørsmålet senere, sier Dystebakken til Finansavisen.

Simployers rådgivere har svært mange spørsmål om dette fra arbeids­givere som ønsker å gi informasjon til arbeids­takere og lage seg rutiner for den varslede endringen. At forskrifts­bestemmelse fortsatt ikke er på plass, to uker etter den ble varslet, skaper usikkerhet i en tid med tiltak som rammer alle virksomheter.

Kilde: Ingen vet hvordan staten skal dekke koronasykefravær (ekstern link til Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS