På nytt er det mange som vurderer å permittere ansatte innenfor blant annet servering. Men reglene er komplekse og avhenger av om du allerede er permittert.

Disse permitterings­reglene gjelder nå

Permittering er dess­verre igjen blitt høy­aktuelt i mange bransjer, etter nye ned­stengninger. Her er permitterings­reglene som gjelder nå.

Publisert

Denne artikkelen er skrevet av Hans Gjermund Gauslaa, Juridisk rådgiver HR og ledelse, i data-, kompetanse- og rådgivnings­selskapet Simployer:

.

På bakgrunn av den store smitte­økingen og Omikron-mutasjonen, iverksetter regjeringen på nytt kraftige smitte­vern­tiltak.

Dette skaper usikkerhet med hensyn til bedriftenes sysselsettings­muligheter gjennom vinteren, særlig for hotell- og restaurant­bransjen. På nytt er det mange som vurderer å permittere ansatte. Men hvilke permitterings­regler er det egentlig som gjelder nå?

Noen konkrete eksempler illustrerer at dette vil variere avhengig av om arbeids­taker har vært permittert tidligere, og i så fall, når permittering ble iverksatt og hvor lenge den tidligere permitteringen varte.

Trenger du mer kunnskap?

Tirsdag 21. desember 2021 kjører vi et direkte­sendt kurs i de oppdaterte permitterings­reglene, hvor du også kan stille spørsmål til Simployers jurist.

Les mer og meld deg påEksempel 1:

Arbeidstaker ble permittert i mars 2020 og har vært helt eller delvis permittert siden.

Regjeringen har gitt beskjed om at de midlertidige permitterings­reglene forlenges ut februar 2022 og denne arbeids­takeren kan derfor fortsatt være permittert uten lønn til 1. mars 2022. Med mindre det gjøres nye endringer i permitterings­reglene vil arbeidsgiver måtte betale lønn til den permitterte arbeids­takeren fra og med 1. mars. Dette gjelder selv om det ikke er arbeid til vedkommende.

Eksempel 2:

Arbeidstaker har ikke vært permittert i løpet av de siste 18 månedene.

Her kan arbeidstaker være permittert uten lønn i inntil 26 uker. Disse 26 ukene starter etter at arbeidsgiver har betalt lønnsplikt­perioden på 10 dager i starten av permitteringen.

Eksempel 3:

Arbeidstaker ble permittert uten lønn fra og med 3. juni 2021 og er fortsatt permittert.

Arbeidstaker kan i dette tilfellet være permittert uten lønn i inntil 49 uker. Ved årsskifte har arbeidstaker vært permittert i ca. 30 uker og permitteringen av arbeidstaker kan dermed fortsette i inntil 19 uker fra og med 1. januar 2022.

Eksempel 4:

Arbeidstaker ble permittert i mars 2020 og var helt eller delvis permittert frem til 5. august 2021.

Dersom arbeidstaker permitteres på nytt nå, kan vedkommende være permittert uten lønn i inntil 26 uker. Fra disse 26 ukene må det imidlertid trekkes fra permitterings­uker fra og med 1. juli 2021. Fem permitterings­uker (fra 1. juli til 5. august) går til fradrag og det er dermed nå mulig å permittere arbeidstaker i inntil 21 uker uten lønn.

Varselfrist for permittering

Varselfristen for permittering er som hovedregel 14 kalender­dager. I tariff­avtaler, og gjennom NAVs praksis er det imidlertid åpnet for å bruke varselfrist på 2 kalender­dager ved uforutsette hendelser, som oppstår på en slik måte at virksomhetene ikke har noen mulighet til å innrette seg på følgene av hendelsen – tidligere under pandemien er varsel­fristen på 2 dager benyttet i situasjoner der virksomheter må stenge ned på grunn av myndighetenes pålegg. Om det er grunnlag for å bruke varselfristen på 2 dager må vurderes konkret. Dersom bedriften vurderer situasjonen slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitterings­varselet.

Lønnsplikt i starten av permitteringen

Etter utløpet av varsel­fristen må arbeidsgiver betale lønn til arbeidstaker i 10 dager i starten av permitteringen. Dette er de 10 første dagene arbeidstaker skulle vært på jobb om permitteringen ikke hadde blitt iverksatt.

Kilde: Disse permitterings­reglene gjelder nå (ekstern link til Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS