Slik gikk det med dem som ble ledige under første koronabølge. Mens 67 prosent var helt tilbake i jobb 12 måneder senere (gjennomsnitt for alle yrker), var bare 53,5 prosent av renholderne tilbake.
Slik gikk det med dem som ble ledige under første koronabølge. Mens 67 prosent var helt tilbake i jobb 12 måneder senere (gjennomsnitt for alle yrker), var bare 53,5 prosent av renholderne tilbake.

Bare 54% av renholderne tilbake i arbeid etter et år

Utbredt og langvarig bruk av hjemme­kontor reduserte behovet for renhold på mange arbeids­plasser. Også renholds­ledere ble hardt rammet.

Publisert

En ny rapport fra NAV viser at korona­ledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet.

Da pandemien sendte ledigheten hos NAV fra 106 000 til 433 000 personer på noen uker, var det mange som raskt kom tilbake i jobb. Allerede etter et halvt år var to av tre koronaledige (67%) tilbake i jobb, men en ny NAV-analyse viser at noen grupper ble hengende etter.

Renhold hardt rammet

Renholdere i virksomhet er en slik gruppe, der kun 53,5 prosent var tilbake i jobb 12 måneder etter at pandemien kom til Norge.

Til sammen­ligning var 56,8 prosent av renholdere i private hjem i jobb igjen etter 12 måneder. For renholdsledere i virksomhet var tallet 69,0 prosent og for renovasjons­arbeidere 74,3 prosent.

Geografiske forskjeller

I analysen kommer det fram at de koronaledige med lav inntekt (under 400 000 kroner i 2019), kort utdanning og innvandrere fra ikke-vestlige land har kommet dårligst ut (særlig afrikanske land). Disse tre gruppene har

  • i mindre grad kommet raskt tilbake i jobb, og er i mindre grad blitt værende i jobb.

  • i større grad mistet jobben istedenfor å bli permittert.

Oslo er med god margin fylket med den laveste andelen personer som kommer seg raskt tilbake i jobb. Det er en følge av at Oslo over tid har hatt de mest restriktive smitteverns­tiltakene. I motsatt ende av skalaen er Møre og Romsdal, der smitteverns­tiltakene har vært moderate gjennom store deler av perioden.

De mest sårbare

I analysen er det blant annet undersøkt hvor mye hver person som ble ledige i mars og april, jobbet det påfølgende året. Disse gruppene skiller seg ut med kortest periode i arbeid:

  • Kort utdanning

  • Lav inntekt

  • Personer fra Oslo og Viken

  • Personer født i annet land enn Norge. Personer født i Asia og Afrika har færrest måneder i arbeid.

  • Ledige som ikke var permitterte

Kilder:

Koronaledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet (ekstern link til NAV)

Arbeidslaus i fyrste del av koronakrisa – dei fleste raskt tilbake i arbeid (ekstern link til NAV)

Ny NAV-analyse: Fire av fem koronaledige var tilbake i jobb etter ett år (ekstern link til MEMU)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS