Slik gikk det med dem som ble ledige under første koronabølge. Mens 67 prosent var helt tilbake i jobb 12 måneder senere (gjennomsnitt for alle yrker), var bare 53,5 prosent av renholderne tilbake.

Bare 54% av renholderne tilbake i arbeid etter et år

Utbredt og langvarig bruk av hjemme­kontor reduserte behovet for renhold på mange arbeids­plasser. Også renholds­ledere ble hardt rammet.

Publisert

En ny rapport fra NAV viser at korona­ledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet.

Da pandemien sendte ledigheten hos NAV fra 106 000 til 433 000 personer på noen uker, var det mange som raskt kom tilbake i jobb. Allerede etter et halvt år var to av tre koronaledige (67%) tilbake i jobb, men en ny NAV-analyse viser at noen grupper ble hengende etter.

Renhold hardt rammet

Renholdere i virksomhet er en slik gruppe, der kun 53,5 prosent var tilbake i jobb 12 måneder etter at pandemien kom til Norge.

Til sammen­ligning var 56,8 prosent av renholdere i private hjem i jobb igjen etter 12 måneder. For renholdsledere i virksomhet var tallet 69,0 prosent og for renovasjons­arbeidere 74,3 prosent.

Geografiske forskjeller

I analysen kommer det fram at de koronaledige med lav inntekt (under 400 000 kroner i 2019), kort utdanning og innvandrere fra ikke-vestlige land har kommet dårligst ut (særlig afrikanske land). Disse tre gruppene har

  • i mindre grad kommet raskt tilbake i jobb, og er i mindre grad blitt værende i jobb.

  • i større grad mistet jobben istedenfor å bli permittert.

Oslo er med god margin fylket med den laveste andelen personer som kommer seg raskt tilbake i jobb. Det er en følge av at Oslo over tid har hatt de mest restriktive smitteverns­tiltakene. I motsatt ende av skalaen er Møre og Romsdal, der smitteverns­tiltakene har vært moderate gjennom store deler av perioden.

De mest sårbare

I analysen er det blant annet undersøkt hvor mye hver person som ble ledige i mars og april, jobbet det påfølgende året. Disse gruppene skiller seg ut med kortest periode i arbeid:

  • Kort utdanning

  • Lav inntekt

  • Personer fra Oslo og Viken

  • Personer født i annet land enn Norge. Personer født i Asia og Afrika har færrest måneder i arbeid.

  • Ledige som ikke var permitterte

Kilder:

Koronaledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet (ekstern link til NAV)

Arbeidslaus i fyrste del av koronakrisa – dei fleste raskt tilbake i arbeid (ekstern link til NAV)

Ny NAV-analyse: Fire av fem koronaledige var tilbake i jobb etter ett år (ekstern link til MEMU)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS