Bedriftene forventer å måtte permittere mange innenfor renholds- og kantine­tjenester om kort tid.

6 av 10 venter å måtte permittere

I en fersk måling fra NHO Service og Handel sier 63% av bedriftene at det kan bli aktuelt å permittere renholdere innen kort tid grunnet korona­viruset.

Publisert

Enda verre rammet er kantine­bransjen, der 100% av bedriftene melder at det kommer permitteringer. NHOs medlems­undersøkelse ble utført 8.-13. desember 2021.

Venter forverring i renhold

Innenfor renholds­tjenester anser 18,8 prosent av bedriftene at den generelle markeds­situasjonen er god, 62,5 prosent mener den er tilfreds­stillende, mens 22,2 prosent mener den er dårlig.

31,3 prosent har økt sin omsetning de siste 4 uker, 43,8 % svarer at omsetningen er som normalt, mens 25,0 % svarer at den har falt.

Samtidig som 75 prosent har hatt høyere eller normal omsetning de siste 4 uker, er det nå 75 prosent som de siste fire ukene har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre, som følge av korona­viruset. 50 prosent har enten selv redusert eller kansellert bestillinger.

25 % mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid, mens 19 % vurderer at det er en reell risiko for konkurs.

Når det gjelder markeds­utsiktene de neste 6 månedene, svarer hele 50 prosent at de forventer en forverring for renholds­tjenester. 12,5 % venter bedring, 31,3 % venter ingen endring, mens 6,3 % vet ikke.

25 prosent har måttet permittere ansatte i løpet av de siste ukene, mens 63 prosent anser det som aktuelt om kort tid, som følge av korona­viruset.

Mindre julebord og mer hjemme­kontor gjør utslag

I drift og service (kantine, renhold og eiendomsdrift, ofte kalt "Facility Management", eller FM) er andelen bedrifter som beskriver markeds­situasjonen som "dårlig" nå høyere enn andelen som opplever markeds­situasjonen som "god". Det er også i drift og service og i frisør og velvære bransjene at vi finner den høyeste andelen bedrifter som merker lavere etterspørsel og kansellerte ordre grunnet korona.

Det er stor forskjell mellom bransjene, men også i varehandelen er det mange som sliter. I NHO Service og Handel sine medlems­bransjer totalt, har 7% av alle bedriftene permittert ansatte de siste ukene. 16 prosent av bedriftene i NHO Service og Handel mangler nå penger til å betale regninger og melder om reell risiko for konkurs.

Merker livsstils­endringer umiddelbart

Det som kjennetegner både reiselivs­bransjen og andre tjeneste­bransjer er at andelen lønns­kostnader for bedriften utgjør en mye høyere andel enn for produksjons­bedrifter, og all inntjening til bedriften er avhengig av at ansatte er på jobb og at bedriften er virksom. Lønn utgjør gjerne godt over halvparten av bedriftens totale utgifter.

- Krisen truer igjen mange tjeneste­tilbydere, som er eksponert mot publikum, og som merker omlegginger i folks daglige gjøremål og livsstil umiddelbart, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. NHO Service og Handel.

Lønnsstøtte avgjørende for de med høy lønnsandel

- Med nye smittetiltak som begrenser folks bevegelse og møteplasser må arbeids­givere på tvers av mange service­bransjer jobbe hardt for å holde hjulene i gang. Derfor er det avgjørende at regjeringen får på plass en ordning for lønnsstøtte og andre tiltak, slik at vi unngår permitteringer i de bransjene som har så mange ansatte og som er så hardt rammet, mener Kaltenborn.

Pessimisme inn i det nye året

Bedriftene som nå permitterer, ser ikke lyst på utsiktene i det nye året vi nå går inn i.

-Vi må merke oss at det nå er flere bedrifter innenfor samtlige bransjer i service­sektoren som forventer nedgang fremfor oppgang de neste 6 månedene. Dette er også svært alvorlig for deres rekrutterings­situasjon, sier Kaltenborn.

Om undersøkelsen

Siden mars 2020 har NHO foretatt regelmessige medlems­undersøkelser. Spørsmål går til alle NHO-bedrifter og gir ca 3600 svar. Mellom 300-500 av disse er fra bedrifter i NHO Service og Handel. Siste medlems­undersøkelse er utført av NHO 8.-13. desember 2021.

Kilde: 4 av 10 varsler permitteringer i service og handel (ekstern link til NHOSH)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS