Glass og Fasade­foreningen har utarbeidet veiledere for å forhindre skader på glass.

Unngå riper i glass!

I takt med myndig­hetenes krav til person­sikring og forbrukers bevissthet til å sikre sine hjem, øker bruken av herdet glass i boliger. Det gjør også antallet skader som følge av feilaktig renhold.

Publisert

– I løpet av den siste uken har vi avdekket overflate­skader som følge av rengjøring med feil redskap, sier prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen i Glass og Fasade­foreningen.

– En typisk feil er at renholdere bruker metallskrape både som nal og som redskap til å fjerne overflatesmuss- og flekker, sier Nilssen.

Han tipser om at Glass og Fasade­foreningen har utarbeidet gode verktøy for å forhindre denne typer skader. Veilederen «Tiltak mot overflateskader på bygningsglass – Rengjøring av bygningsglass»* gir generelle råd om hva man skal ta hensyn til i forbindelse med rengjøring og beskyttelse av glass­overflater, og spesielt i forbindelse med oppføring av bygg.

Foreningen har også utarbeidet «Veileder for vurdering og bedømmelse. Bygningsglassprodukter»*, som beskriver toleranse­grenser for bedømmelse av avvik i optisk kvalitet og dimensjoner i bygningsglass­produkter.

*Virksomheter og organisasjoner uten formell tilslutning til Glass og Fasade­foreningen kan kun benytte foreningens veiledere som referanse for sine produkter og tjenester etter nærmere avtale med utgiver.

Foreningen anbefaler å kontakte et medlem i Glass og Fasadeforeningen for god rådgivning og varig glede av bygningsglass­produkter.

Kilde: Pressemelding fra Glass og Fasadeforeningen

https://www.glassportal.no/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS