Legionella­bakterier kan trives i rør, rørdeler, dusj­hoder og kran.

Legionella kan fore­komme også i kaldt vann

Legionella kan føre til alvorlig sykdom. Ny forskning viser at legionella er vanlig også i kaldt drikke­vann, påpeker SINTEF.

Publisert

Dårlig vann­kvalitet kan skyldes bygge­feil, dårlig vedlike­hold eller feil bruk av vann­systemer. Dette kan føre til sykdom hos mennesker i tillegg til skader på bygnings­kroppen ved lekkasjer. Det er forsknings­instituttet SINTEF som melder dette.

I flere samarbeids­prosjekter mellom SINTEF, NTNU, University of Minnesota og Folkehelse­instituttet har forskerne søkt etter legionella i både varmt- og kaldtvann.

– Vi har funnet at den høyere bereder­temperaturen som er vanlig i Norge kan være veldig effektiv mot legionella. Men nå vet vi også at legionella er en vanlig, men liten del av mikroorganisme­floraen i såkalt kaldt drikkevann. Derfor er det viktig at vi faktisk holder kaldt­vannet kaldt, sier SINTEF-forsker Michael Waak.

Stillestående vann f.eks. bli varmere når vann­systemet blir for lite brukt. Vann som blir stående i veggene kan til slutt få samme temperatur som de tilstøtende rommene (f.eks. 20-25°C).

Michael Waak påpeker også at i Norge er ofte rør til både varmt- og kaldtvann installert inntil hverandre. Rør til kaldtvann kan også være installert gjennom eller i nærheten av varme­elementet til gulvvarme­systemer, som er vanlig i private baderom.

– Da får kaldtvannet mye høyere temperatur enn tiltenkt. Derfor må vi spørre om kaldtvann har blitt oversett, sier Waak.

Han minner om at legionella trives best når vann­temperaturen er mellom 20 og 55°C. Dusjer, kraner og lignende kan derfor bli en kilde til legionella og dermed sykdom hos brukerne.

– I Norge er det vanlig at rør til varmt- men ikke kaldtvann spyles jevnlig. Dette er noe man kanskje bør vurdere å endre, sier forskeren.

Kilde: Legionella kan også forekomme i kaldt vann

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS