En kontrakt mellom DNB (her fra deres hoved­kontor i Bjørvika i Oslo) og Sodexo kan være en forsmak på vesentlig mer fleksible tjeneste­leveranser enn det som har vært vanlig i renholds­bransjen.

Viktig å tenke nytt rundt kontrakter

Hvordan skal fremtidens renholds­kontrakter utformes? Hos DNB er de godt i gang med nye samarbeids­former med tjeneste­leverandørene.

Publisert

– I renholds­bransjen snakker vi alle om digitalisering og automatisering. Gjerne i et perspektiv der 90-95 prosent av ressursene er mennesker, sier Arnt-Erik Hansen, som er senior­konsulent og fagleder renhold i DNB.

– Og det er gjerne her vanskelighetene dukker opp, sier han, og under­streker at han uttaler seg generelt om renholds­bransjen.

Den som ikke tør å teste, lærer heller aldri noe nytt.

Arnt-Erik Hansen

– For det første kan det være vanskelig å få forståelse for at renholds­faget kan automatiseres og digitaliseres. Men sammenligner vi med andre områder, ser vi at med den teknologiske utviklingen som nå skjer, skal vi klare å hjelpe renholderen til å bli mer effektiv i hverdagen, ved at renholderen kan bruke data til å prioritere sitt arbeid.

– For det andre, sier han, opplever jeg at tjeneste­leverandører virkelig ønsker å finne nye måter å jobbe på, men at det ofte mangler bestillere som ønsker å satse på det samme.

Samarbeid øker innovasjons­takt

Det er intet lite tema Hansen vil ta opp i sitt kommende foredrag under konferansen Bygg Ren Verdi 9.-11. november 2021.

Meld deg på til Bygg Ren Verdi (frist 20/9)

Samtidig har både han og DNB lang erfaring i bestiller­rollen. Finans­konsernet har rundt 230 000 kvm areal fordelt på ca. 120 lokasjoner. De to største, i Bjørvika (hoved­kontoret) og Solheims­viken, utgjør alene rundt 110 000 kvm.

I Bjørvika har DNB og Sodexo i over to år jobbet med digitalisering og bruk av sensordata for å skalere renholdet etter behov. Nå står Solheims­viken for tur.

DNBs hovedkontor i Bjørvika i Oslo

Det hele har blitt gjort mulig gjennom et tett samarbeid med Sodexo, Datec og Telenor, for å nevne noen.

Samarbeidet har gitt selskapene verdifulle erfaringer fra både før og under pandemien. Hansen vil i foredraget dele noen utvalgte eksempler med oss.

Vil skyte fart

– Nye kontrakts­former, som den med Sodexo, er mer å regne som et partnerskap heller enn et tradisjonelt kunde-leverandør­forhold, sier han.

– Når vi ser rundt oss, ser vi at flere av de store FM-selskapene har inngått lignende samarbeids­former med andre store tjeneste­bestillere. Ettersom flere og flere bestillere ser dette, tror jeg, vil det drive utviklingen enda raskere fremover.

Les også: Sodexo og DNB har signert lands­omfattende FM-kontrakt (30/4-2021, krever abonnement)

Trenger data

Hansens erfaring med bransjen generelt, er at bestillere ofte får et budsjett i forkant, og at de så må bestille renhold ut fra dette.

– Da låser man ofte tjenesten og man mister fleksibilitet, sammen­lignet med det å bestille... nærmest en «opplevelse».

– Samtidig er det ikke lett å bestille en «opplevelse». Opplevd kvalitet er jo vanskelig å definere, siden vi alle er forskjellige, sier han.

Synlig renhold

Den viktigste datakilden vår er brukerne

Derfor er måledata viktige, og ikke bare fra sensor­teknologi. Faglig leder Arnt-Erik Hansen utdyper at DNB også er opptatt av å gjøre rent på dagtid.

– Dette har sammen­heng med at vi ønsker data for lettere å kunne ta beslutninger rundt det daglige renholdet.

– Den viktigste datakilden vår er brukerne. For at vi skal få til den dialogen vi ønsker oss mellom brukere og renholdere, må de være på arbeids­plassen samtidig.

– Hvis renholderne kun er innom tidlig på morgenen eller sent på kvelden, får brukerne heller ingen opplevelse av renholderens arbeid.

Oppsummert er det altså mange punkter som må på plass, for tjeneste­leverandører som ønsker å finne nye måter å jobbe på.

Hør mer om DNBs erfaringer ved å bli med på Bygg Ren Verdi

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS