Lønnsutvikling for mannlige og kvinnelige renholds­ledere i virksomhet 2015-2020, fulltids­stilling, månedslønn.

Kvinnenes leder­lønn sakker akterut

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at lønns­gapet mellom kvinnelige og mannlige renholds­ledere øker.

Statistikken viser at gjennom­snittlig månedslønn for kvinnelige renholds­ledere i virksomhet, og i fulltids­stilling, var på 39 080 kroner i 2020. Tilsvarende lønn for menn var 40 980 kroner.

Mennene får altså brutto 1900 kroner mer i måneden, eller nærmere 23 000 kroner i året.

Forskjellen er i ferd med å øke. I 2015 utgjorde kvinnenens lønn 97,0 prosent av mennenes, men i 2020 var dette sunket til 95,4 prosent.

Tallene fra SSB viser at kvinnene tok ørlite innpå i «mellomårene» 2017 og 2019, mens mannlige lønninger relativt sett gjorde noen byks både i 2016, 2018 og 2020. Dette er år med hoved­oppgjør, uten at statistikkene kan si noe om dette hadde betydning.

Det er ikke mange nok ansatte i gruppene til at vi kan bryte tallene ned i kjønns­forskjeller mellom privat, kommunal og statlig sektor.

Kilde: Statistikkbanken, https://www.ssb.no/statbank/table/11418

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS