Montasje som viser Jacob Mehus (administrerende direktør i Standard Norge) og Johnny Haugland (daglig leder i Ren Fordel).

Samarbeider om standardisering på FM-feltet

Ren Fordel og Standard Norge har inngått en samarbeids­avtale om utvikling av standarder innenfor fasilitets­styring (FM). Målet er blant annet å bidra til økt kvalitet på varer og tjenester levert av og til FM-bransjen.

Pressemelding fra Standard Norge:

.

Ren Fordel og Standard Norge har en relativt fersk, men veldig aktiv og spennende, relasjon. Det siste året har vi samarbeidet om blant annet en smittevern­veiledning for renholds­bransjen og utvikling av nye standard­produkter og leveranser innenfor fasilitetsstyring (FM).

– Samarbeidsavtalen gir nå rammer for at vi kan jobbe mer strategisk med utvikling av standarder. Arbeidet med å utvikle standarder handler om at aktørene i renholds­faget blir mer profesjonelle leverandører, og at bestillere kan bli bedre i stand til å definere sine bestillinger inn mot leverandørene. Standarder gir en referanse for hva man kan forvente av kvalitet og funksjonalitet på varer og tjenester, sier daglig leder i Ren Fordel, Johnny Haugland.

Han ser for seg at gode standarder kan bidra til reduserte kostnader og mer forutsigbarhet innenfor miljø og sikkerhet.

– Vi er glade for samarbeids­avtalen vi nå har inngått med Ren Fordel. Det er ikke Standard Norge eller det offentlige som bestemmer innholdet i en standard, slik noen tror. Standardisering foregår i et samspill mellom private og offentlige aktører, og Standard Norge leder denne prosessen fram mot endelig standard, forteller Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

Han påpeker at utvikling av standarder sammen med interesse­organisasjoner som Ren Fordel er viktig på en rekke områder.

– Det kan handle om kvalitet på tjenester, forenkling av anskaffelser og oppfølging av kontrakter for å nevne noe. Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid med Ren Fordel, sier Mehus.

.

Standard Norge

er en medlems­organisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiserings­organisasjonen ISO og den europeiske standardiserings­organisasjonen CEN.

.

Ren Fordel

er en nærings- og interesse­organisasjon for virksomheter innenfor renhold- og eiendomsservice­bransjen. Ren Fordel har 50 store og små medlems­bedrifter over hele landet

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS