Selskapet har vært aktive med Akan-arbeid i flere år, og har blant annet utviklet to moduler for spillbasert læring rundt rusproblematikk.

Coor vant Akan-prisen 2021

Coor er tildelt årets Akan-pris. Under et arrangement på Edderkoppen scene mottok Nikolai Utheim, administerende direktør, prisen på vegne av selskapet.

Publisert

– Vi er stolte over å motta årets Akan-pris som en anerkjennelse for arbeidet vi gjør innenfor forebygging av rus- og spill­avhengighet. Vi har de siste årene satset på spillbasert opplæring der spillet og læringen foregår i realistiske miljøer tett opp mot de ansattes hverdag, slik at de møter samme dilemmaer og kan ta samme beslutninger som de ville gjort i det virkelige liv, sier Utheim.

– Vi har nå supplert Akan-arbeidet vårt med denne typen trening og vi har stor tro på at dette vil bidra å senke terskelen for å snakke om og iverksette tiltak innen et område mange synes er krevende å håndtere.

Ifølge en pressemelding fra Coor har selskapet vært aktive med Akan-arbeid i flere år, med involvering av vernetjenesten, HR, HMS og selskapets ledere. Det har blitt jobbet systematisk med opplæring, informasjons­arbeid og veiledning ved å sette forebyggende og holdnings­skapende arbeid på agendaen.

Spillbasert opplæring

De siste årene har Coor jobbet med utvikling av spillbasert trening og det har fått høy prioritet i toppledelsen i selskapet. Det er utviklet ulike moduler innen både ferdigheter (Skills) og gaming (3D-spill), og det er lagt ned mye engasjement, tid og krefter i å utvikle dette på en helhetlig og god måte.

Moduler som er utviklet innen HMS og sikring er blant annet: Smittevask, Sikkerhet og sikring, Risiko i arbeidet, Risikosamtalen, Varsling og rapportering, Førstehjelp, Bilkjøring, Bruk av kjemikalier, Kjemikalier og faresymbol, Mobbing, Ergonomi.

Ansatte spiller de ulike spillene som hver tar ca. 5-7 min, og får poeng og godkjent modulen. Spillene kan spilles både på mobil­telefon, nettbrett og PC. Det legges opp til at ansatte kan spille sammen på interne møter, i pauser osv.

Utvidet med Akan

Sidsel Stølsnes, leder for Akan-utvalget i Coor forteller:

– I 2021 utviklet Coor to skills-moduler innen rus og spill­problematikk i samarbeid med Akan. Den ene modulen var rettet mot alle ansatte, mens den andre modulen var spesielt rettet mot ledere. Det har vært svært gode tilbake­meldinger fra verne­tjenesten, ledere og ansatte som har trent på modulene.

Hun fortsetter:

– Vi opplever at modulene, samt en tydelig policy, har bidratt til at ledere har tatt tak i saker der ansatte trenger bistand.

I Coor har vi også en kultursatsning, eller et «DNA’et» som de gjerne kaller det, som heter #jegbryrmeg. Det forebyggende Akan-arbeidet knyttes også opp til dette «DNA’et», da de ønsker at den sosiale dimensjonen skal gjennomsyre alt de gjør.

Kilde: Coor vant Akan-prisen 2021 (ekstern link til Coor)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS