Den globale omsetningen i ISS sank med nesten DKK 8 milliarder kroner fra 2019 til 2020. Samtidig har konsernet tatt flere grep for å møte fremtiden, bl.a. akselerert satsing på teknologi.

ISS -10% i omsetning for 2020

FM-konsernet ISS omsatte globalt for DKK 69,823 milliarder i 2020, en nedgang fra 77,698 i 2019.

ISS legger i sin foreløpige års­beretning ikke skjul på at 2020 var det mest utfordrende året i konsernets 119-årige historie.

Samtidig var det også lyspunkter. Som konsern­direktør Jacob Aarup-Andersen skriver:

- Covid-19-pandemien har understreket den nøkkelrollen vi spiller i samfunnet. Etter hvert som pandemien avtar, revurderes fremtidens arbeids­plasser og arbeids­kultur av nærings­livet over hele verden. Som deres strategiske partner skal vi være ved deres side, og bidra til å skape fremtidens arbeids­plasser slik at de kan nå sine strategiske mål.

Han skriver også at ISS har lagt stor vekt på helse og sikkerhet for sine ansatte, som igjen har kunnet utgjøre en reell forskjell for konsernets kunder.

Økonomi

Driftsresultatet før andre punkter ble på DKK -3,226 milliarder, mot +3,252 milliarder i 2019. Proforma justert EBITDA ble DKK -1,373 milliarder, mot +4,838 milliarder i 2019.

Omsetningen sank særlig mest i Nord- og Sør-Amerika (-19%) og Nord-Europa (Norden + Storbritannia, -8%), men i sammen­ligning lite (-3%) i det kontinentale Europa og i Asia + Stillehavs­regionen.

Ansatte

ISS hadde ved utgangen av 2020 ialt 378 946 ansatte, en økning fra 471 056 i 2019. 75 prosent hadde fulltids­stilling. I Nord-Europa var det 63 699 ansatte ved utgangen av 2020.

Satser sterkere på tekno og samordning

I desember 2020 lanserte ISS strategien OneISS. Det skal bli større fokus på storkunder, samtidig som forretnings­modellen spisses mot utvalgte kunde­segmenter, akselerert investering i teknologi og økt samordning mellom landene når det gjelder driftsmodell.

Kilde: TURBULENT 2020 CONCLUDED AS EXPECTED. RECOVERY JOURNEY HAS COMMENCED.

https://www.issworld.com/en/News/2021/02/25/H2-2020-INTERIM-REPORT

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS