Skal bærekraften øke, bør man blant annet planlegge for under­jordiske avfallsrør, foreslår Norsk Kommunal­teknisk Forening.
Skal bærekraften øke, bør man blant annet planlegge for under­jordiske avfallsrør, foreslår Norsk Kommunal­teknisk Forening.

Grønt skifte krever smartere avfalls­håndtering

Med tanke på oppmerk­som­heten som rettes mot klima­tiltak, savner NKF større engasjement knyttet til avfalls­håndtering.

– Det finnes gode løsninger, men gjenstår fortsatt en del på innovasjon, smartere samhandling og planlegging av infrastruktur for komplette renovasjons­løsninger, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunal­teknisk Forening.

Han mener at innovative renovasjons­løsninger iblant hindres på grunn kunnskaps­mangel, dårlig planlegging eller feiltolking av lovverk.

– Eksempelvis når nye boligområder skal bygges ut, bør man allerede i regulerings­arbeidet innarbeide avfalls­håndtering som en del av infra­strukturen. Dette handler ikke lenger bare om adkomst for renovasjons­biler, men under­jordiske avfallsrør som en del av stamnettet som strøm, vann og avløp. Glemmer man dette blir det gjerne for dyrt å skulle innarbeide nedgravde løsninger i etterkant, forteller NKF-direktøren.

– Andre eksempler vi har, er at utbygger nektes å etablere «avfallsbrønner» fordi det er for nær en vei og man er redd noen skal falle ned i brønnen. Dette er mangel på kunnskap om at moderne avfalls­brønner er lukkede og umulig å falle ned i.

Kilde: Må bli bedre på avfallshåndtering

https://www.kommunalteknikk.no/-groent-skifte-da-maa-avfallshaandteringen-bli-smartere.6392129-40825.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS