I industrien består eksoskjeletter ofte av seler, hansker eller lignende som festes til kroppen og gir økt muskelkraft.

Kan eksoskjeletter lette fysisk belastende arbeid?

Danske forskere skal undersøke hvordan man best kan utnytte teknologi som avlaster ledd og forsterker muskelkraft.

Publisert

I første runde skal man undersøke hvordan såkalte ekso­skjelett kan få ned belastningen i lager- og byggebransjen. Det interessante med studien er at den skal utføres i det praktiske liv og ikke i et laboratorium.

Målet er å forebygge smerter og sykefravær, samt forlenge arbeidslivet for medarbeidere med fysisk tunge jobber. Det melder Det Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø (NFA).

Slites ut av jobben

Eksoskjeletter, eller ytre skjelett med muskulaturen festet på innsiden, er vanlige i naturen og finnes for eksempel hos krabber, leddyr og beltedyr. Dette i motsetning til indre skjeletter, endo­skjeletter, som vi mennesker har.

Kunstige versjoner av ekso­skjeletter har i flere år vært utprøvd i ulike bedrifter. De kan brukes som hjelpemiddel av den enkelte medarbeider for å holde kroppen i en bestemt posisjon eller gjøre det mindre belastende å utføre den samme bevegelsen om igjen og om igjen.

Det forskere fra NFA skal i gang med, er å undersøke hvordan ekso­skjeletter påvirker arbeidet, samt finne motiver og barrierer mot å bruke dem i praksis.

– Omkring halvparten av alle medarbeidere med tunge jobber, som lager- og bygnings­arbeid, må forlate arbeids­markedet før pensjons­alderen, fordi de fysisk ikke er tilstrekkelige til arbeidet, sier Mikkel Brandt Petersen, post.doc og prosjektleder hos NFA.

Tidligere studier har primært fokusert på å måle belastningen i et laboratorium. De skal, ifølge NFA, ikke ha sett nærmere på den kompleksiteten som finnes ute på en arbeidsplass.

Implementering på en god måte

Eksoskjeletter anvendes allerede i dag i industri­virksomheter med ensidig og gjentakende arbeid. Samtidig ønsker virksomhetene mer kunnskap om hvordan de fungerer og hvordan man kan implementere dem på en god måte.

– I den nye studien skal vi undersøke hvilken betydning organisatoriske forhold, struktur og arbeids­plass­kultur har for en suksessrik implementering av teknologiske hjelpemidler, forteller forsker Mikkel Brandt Petersen.

Forskerne måler derfor både fysiske belastninger med og uten ekso­skjeletter i forskjellige arbeids­situasjoner og intervjuer ledere og medarbeidere om deres opplevelse av å bruke dem i praksis.

– Det er ikke nok å stille et nytt hjelpemiddel eller en ny teknologi til rådighet, det skal også gi mening for medarbeiderne. Ellers risikerer man at hjelpemidlene bare kommer til å stå og samle støv i et hjørne, sier vitenskapelig assistent, Sandra Schade Jacobsen.

Prosjektet er støttet av Arbejdsmiljø­forsknings­fonden.

Kilde: Kan exoskeletter lette fysisk belastende arbejde? (NFA)

Mer om prosjektet: Exoskeletters betydning for lager- og bygnings­arbejde – kortlægning af fysiske belastninger og udvikling af fokus­punkter for implementering (NFA)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS