Resultatene er over­raskende, forteller professor Cecilie Svanes ved Senter for internasjonal helse ved UiB.
Resultatene er over­raskende, forteller professor Cecilie Svanes ved Senter for internasjonal helse ved UiB.

Bruk av rengjørings­midler kan gi astma hos frem­tidige barn

En kvinnes eksponering for rengjørings­produkter og desinfeksjons­midler i jobben kan ha negative konse­kvenser for hennes frem­tidige barn, viser en studie fra Universitetet i Bergen.

Publisert

Pressemelding fra Universitetet i Bergen:

– Vi må få dette på dagsorden, mener forskerne Cecilie Svanes og Gro Tjalvin.

Negative konsekvenser – før unnfangelse

Mange yrkesgrupper er utsatt for rengjørings­produkter og desinfeksjons­middel, ikke minst har fokuset vært stort på dette under pandemien. Men framtidige barn kan altså betale prisen og få større risiko for astma, viser den nye studien.

Yrkesgrupper som bruker rengjørings­produkter og desinfeksjons­midler ofte, eller i store mengder, er spesielt utsatt. Rengjørings­personale er ett eksempel på dette, men også ulike typer omsorgs­arbeidere og hjelpepleiere regnes som høyt eksponerte.

- Resultatene er over­raskende, forteller professor Cecilie Svanes ved Senter for internasjonal helse, UiB.

- Mange er utsatt for potente kjemikalier i sitt arbeid, men mulige helse­effekter for fremtidige barn er ikke blitt undersøkt tidligere, sier Svanes.

71 % økt astmarisiko for framtidige barn

Bak studien ligger det nye dataanalyser samlet inn de store inter­nasjonale RHINESSA- og RHINE-studiene. Nå er den ferske forskningen publisert i artikkelen «Maternal preconception occupational exposure to cleaning products and disinfectants and offspring asthma» i tidsskriftet Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Forfatterne av denne artikkelen undersøkte 3318 mor-barn par; barna (som da var voksne) deltok i RHINESSA-studien og mødrene deres deltok i RHINE-studien. Voksne barn ga informasjon om de hadde hatt astma i barndommen samt andre helse­aspekter, og mødrene oppga alle jobber de hadde hatt siden de begynte sitt yrkesaktive liv. Jobber med eksponering for rengjørings­produkter og desinfeksjons­midler inkluderte ulike typer renholdere, sykepleier og andre pleie- og omsorgs­arbeidere, kokk, frisør, og flere andre.

Analysene viste at hvis mor hadde begynt i en jobb med eksponering for slike midler, gjerne flere år før unnfangelsen av barnet, hadde barnet 71% økt risiko for astma og/eller astma­symptomer. Hvis hun hadde begynt med slikt arbeid etter at barnet ble født, fant man ingen økning i astma­risiko hos barnet.

Disse funnene tyder på at rengjørings­produkter og desinfeksjons­midler kan forårsake endringer hos moren som kan overføres til fremtidige barn og påvirker deres helse. Man kan bare spekulere i mulige mekanismer. Mange av kvinnene hadde avsluttet jobber med slik eksponering mange år før unnfangelsen av barnet, og derfor kan mekanismen kanskje innebære påvirkning på kimcellene (eggcellene).

Den nye studien er unik, ettersom svært få studier gir mulighet for så detaljerte undersøkelser av foreldrenes yrkes­eksponeringer og helsen hos deres fremtidige barn. Med tanke på helse­effekter av rengjørings­midler direkte på personen som blir utsatt, er det en helt annen historie - en solid litteratur viser hvordan rengjørings­produkter og desinfeksjons­midler kan skade luftveiene, særlig hvis man sprayer dem i pusteluften sin. Men ingen tidligere studie har undersøkt om slik eksponering, gjerne flere år før unnfangelse, kan påvirke helsen til barn som blir født år fram i tid.

-Funnene bør definitivt øke vår bevissthet om hvordan vi bruker desinfeksjons­midler og rengjørings­produkter i disse tider med pandemi, konkluderer Cecilie Svanes.

Kilde: Bruk av rengjøringsmidler kan gi astma hos fremtidige barn

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS