Korona til tross, det er ikke fritt fram for arbeids­givere å iverksette kontroll­tiltak når de ansatte vender tilbake til kontorene i hopetall.

Tilbake til kontoret

NHO har publisert en ny veileder som gir gode råd til arbeids­givere, når ansatte vender tilbake til kontoret etter ferie og/eller hjemme­kontor.

Publisert

Det er mange spørsmål som dukker opp når ansatte nå skal vende tilbake til kontoret etter sommeren og etter lang tid med korona­restriksjoner. NHO har laget en veileder for bedrifter som skal ta ansatte tilbake til kontoret.

Veiledningen tar blant annet opp en del juridiske spørsmål som har vært reist i andre land, og som norske arbeids­givere vil kunne lure på, som vaksine­pålegg, kontroll­tiltak for å begrense smitte­spredning og bruk av vaksine­pass i arbeidslivet.

Etter NHOs oppfatning gir det norske lov­verket på ingen måte frie tøyler for arbeids­givere. For arbeids­givere er det tvert i mot viktig å vite at det finnes et regelverk, både i arbeids­miljø­loven og person­opplysnings­loven, som regulerer både når og hvordan man skal gå frem når man iverksetter kontroll­tiltak i arbeids­livet.

Det finnes likevel noen praktiske spørsmål som kan være verdt å reflektere over.

Kilde: Tilbake til kontoret (NHO)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS