Dyson og Airmid sin studie ble utført under kontrollerte forhold.

Ny viten om aerosol­isering og håndtørk

Mange er for alvor på vei tilbake til arbeids­plassene etter lang tid på hjemme­kontor. De er opptatt av hygiene – ikke minst i alle sanitærrom. En studie det irske laboratoriet Airmid har utført for Dyson, måler økningen i aerosoler og bakterier i luften etter bruk av papirtørk eller hånd­tørkere.

Publisert

Konklusjonen er at økningen av aerosoler og bakterier var sammen­lign­bar uansett hvilken av de to metodene som ble brukt for å tørke hendene etter vask, og at funnet støtter at hånd­tørkere er trygge og hygieniske i bruk.

Denne artikkelen sto på trykk i Renholdsnytt nr. 2/2021, og er senere utvidet med kapitlet «Forskningsmetode» og lenker og tekst­bokser for ytterligere lesning om temaet:

.

Forskningsmetode

Halvparten av deltakerne skyllet hendene med vann (uten såpe), den andre halv­parten vasket hendene i 20 sekunder (med såpe) i samsvar med retnings­linjene til Verdens Helse­organisasjon (WHO).

Personene tørket deretter hendene med en Dyson jet­hånd­tørker (Airblade Wash+Dry, Airblade 9kJ, Airblade V eller Airblade dB) eller med papir­håndklær. Resultatet viste at små dråper hoved­sakelig spredde seg gjennom normale aktiviteter på toalettet som å gå rundt eller bruke vasken. Hvorvidt man tørker hendene med en Dyson Airblade-håndtørker utgjør ingen signifikant forskjell og øker ikke spredningen av aerosoler gjennom luften.

Forskningen viste at økningen i antall aerosoler og bakterier etter at du har tørket hendene med papir­håndklær eller en Dyson jet­hånd­tørker er den samme. Dette viser at jet­hånd­tørkere er like trygge og hygieniske som papir­håndklær, i følge en presse­melding fra Dyson.

WHO om myter, sant og usant rundt Covid-19 (på engelsk)

Fuktige hender utgjør en risiko

– Vi ønsket å bidra til at alle vasker og tørker hendene grundig, og vi ønsket å bli kvitt alle mytene rundt aerosol­isering og hånd­tørkere, sier Salome Giao, mikro­biolog hos Dyson.

– Vi vet at våte hender kan overføre opptil 1000 ganger flere bakterier enn tørre hender. Vi vet også at håndvask er en viktig metode for å redusere spredningen av bakterier og virus. Derfor ønsker vi å forvisse oss om at folk vasker og tørker hendene skikkelig, og samtidig fjerne noen myter rundt aerosoler og bruk av hånd­tørkere. Det å ikke ha en tørke­mulighet kan bidra til spredning av mikro­organismer, sier Salome Giao.

Hun er mikro­biolog hos Dyson og regner med at den nye studien vil gi et mer realistisk syn på hånd­tørkeres påvirkning av omgivelsene, da enkelte tidligere studier støtter seg på metoder som er for avkoblet fra reelle betingelser.

Dyson er som kjent en stor produsent av blant annet hånd­tørkere, og Airmids studie var bestilt og finansiert av Dyson. Giao hjalp selv til med å designe de eksperimentelle metodene som ble brukt. Hun forklarer at Dyson undersøkte spørsmål rundt dannelse av aerosoler, som jo ble et diskusjons­tema i starten av pandemien.

Stort behov for smitte­vern ved neste influensa­sesong 2021-22

Godtatt hos FHI

Det gikk nok under radaren for en del, men sommeren 2020 endret Folke­helse­instituttet ordlyden på sine nettsider, slik at de ikke lenger fraråder bruk av lufttørkere. Dette førte også til at Standard Norge endret sine smittevern­veiledere.

FHIs råd om håndhygiene, hostehygiene, rengjøring og klesvask

Aerosolisering

betyr å danne væske­partikler eller faste partikler, eller en blanding, som svever rundt i luften.

Avhengig av størrelsen og andre faktorer kan de sveve lenge rundt i luften eller synke til overflater. For eksempel kan aero­soler på 10 mikro­meter bruke et par minutter på å synke, mens aero­soler som er mindre enn 0,3 mikro­meter kan sveve rundt for alltid.

Jo mindre aero­solene er, jo lengre tid bruker de på å synke.

Kilde: Dyson

FHI skriver blant annet: «Hvordan tørke hendene etter håndvask? Du kan tørke hendene ved å bruke engangs papir­håndklær eller luft­tørkere. Dersom man velger luft­tørkere er det viktig at disse holdes rene. Vi anbefaler luft­tørkere som er formet slik at vann ikke kan samles i bunnen og blåses ut ved bruk.»

NKF advarer mot over­dreven bruk av håndsprit

Forskjell på varmluft og jettørk

Salome Giao tilføyer at det finnes to hoved­kategorier av hånd­tørkere – varmlufts­tørkere og jet­tørkere – og at det er stor forskjell på dem:

– Dyson Airblade er hånd­tørkere som fjerner vann ved å bruke kraftige luft­strømmer, mens varmlufts­tørkere fungerer ved å fordampe vannet. Fordi Dyson Airblade ikke varmer luften, bruker de også mindre energi.

– En annen forskjell ved våre hånd­tørkere er HEPA-filtere og den digitale motoren som trekker opptil 30 liter luft gjennom maskinen hvert sekund. Det gir en ren og kraftig luftstrøm som gjør at hendene tørker raskt og hygienisk, sier hun.

Cecilie Jernæs hos Dyson i Norge med en jettørker.

Hun legger til at verden har et ekstremt fokus på bærekraft.

– Nå er vi vel i en situasjon der vi bruker mer papir enn noen gang. Men papirtørk gir også en miljø­påvirkning. Faktisk kan bruk av hånd­tørker fremfor papirtørk redusere CO2-utslipp med opptil 85 prosent, samtidig som de koster opptil 99 prosent mindre i drift, hevder hun.

FHIs råd om plassering av håndvasker, dispensere og håndtørk

Kraftig filtre

– Våre håndtørkere fanger opp 99,95 prosent av partiklene, inkludert bakterier og virus fra luften som passerer gjennom filtrene.

– Håndtørkerne fanger opp partikler ned til 1 mikrometer (1 mikrometer = 1/1000 millimeter, red.anm.). For å kunne trekke luft gjennom et så effektivt filter, må hånd­tørkeren ha en digital motor, noe som jo er kjernen i vår virksomhet, forklarer hun.

– Filtrene er ellers noe av grunnen til noen av tørkerne er HACCP-sertifisert og derfor også kan brukes i nærings­middel­industrien.

– Vil filteret med tiden bli mettet av partikler?

– Filterets ytelse og effektivitet er avhengig av en rekke faktorer, og kan påvirkes av miljøet som enheten er installert i. Blant annet vil filteret bli påvirket av det generelle renhets­nivået i rommet, hvor ofte hånd­tørkerne brukes og hvor lenge de brukes av gangen. Filter bør byttes dersom du opplever en endring i luft­strømmen eller økt tørketid, sier hun.

.

40% bekymrer seg for å måtte trykke på knapper for å starte hånd­tørkeren

58% valgte berørings­fri aktivering av hånd­tørkeren som en av de faktorene som ville berolige dem ved bruk av en håndtørker

47% føler seg tryggere hvis hånd­tørkeren har filter som renser luften

Kilde: Global studie utført for Dyson i juli 2020

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS