Årets renholder 2021 i Fagforbundet: Sofie Miettinen (Foto: Werner Juvik / Fagforbundet) og Marit Hetlevik (Foto: Fagforbundet Vestland).

To vinnere av «Årets renholder» i Fagforbundet

I år er to kandidater kåret til «Årets renholder 2021». Det er første gang det kåres mer enn én vinner i den tradisjons­rike kåringen. Vinnerne ble plukket ut blant nesten 100 nominasjoner.

Publisert

Pressemelding skrevet av Olav Strømmen, rådgiver i Fagforbundet:

Sofie Miettinen

Sofie Miettinen, som jobber på fylkeshuset i Drammen, ble overrasket med pris på et arrangement i regi av arbeidsgiveren Viken fylkeskommune. Det som egentlig skulle vært en fysisk fagdag med over 200 renholdere til stede, ble i stedet en komprimert fagdag streamet til alle renholderne i fylkeskommunen. En flott seremoni ble det uansett.

På kort tid har Sofie, som enda ikke har rundet 30, tatt både fagbrev som renholdoperatør og tatt steget opp til å bli renholdsleder. I nominasjonene beskrives hun som usedvanlig engasjert i renholdsfaget, en som snakker faget opp i skyene og som et forbilde for unge mennesker som tar en litt annerledes fag-reise enn normalen.

.

2021206: Årets renholder kåres på renholdernes dag. Det ble kåret to vinnere, en i øst og en i vest. Vinner i øst ble Sofie Miettinen og fikk utdelt prisen i Viken fylkeskommunes lokaler av Stein Gulbrandsen og Olav Strømmen i Fagforbundet.Vinner av fagbrevpris ble Sivan Udyakumar.

.

Marit Hetlevik

Marit Hetlevik ble tildelt hedersbetegnelsen på et arrangement på arbeidsplassen hennes på Osterøytunet. Der var det nestleder i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk, Ingunn Reistad Jacobsen, som delte ut prisen til en overrasket vinner.

I tillegg til et glødende engasjement for fag og kolleger, har Marit også gjort seg bemerket med å kjempe mot konkurranseutsetting av renholdet i Osterøy kommune. Hun har fungert som renholdernes talsperson i prosessen, og invitert seg selv inn på gruppemøtene hos de politiske partiene og presentert hva kommunen vil miste av kvalitet og kompetanse, om renholdet settes ut.

.

Marit Hetlevik (t.v.) fra Osterøy er årets renholder 2021. Her sammen med Ingunn Reistad Jacobsen, leder i yrkesseksjon samferdsel og teknisk, Fagforbundet Vestland.

.

Sterke prisvinnere

– Det er to svært sterke kandidater, med ulike bakgrunner og styrker. Styret bestemte derfor at begge burde få prisen, uttaler leder i Yrksesseksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen.

Ytterligere lesning hos Fagforbundet

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS