Fra årsrapporten 2020 fra de regionale verneombudene for hotell-, restaurant- og renholdsbransjene.

Aktivt år for de regionale verne­ombudene

Pandemi til tross, klarte RVO-ene å gjennomføre 755 fysiske bedrifts­besøk og de var i kontakt med 784 ikke-godkjente renholds­virksomheter i 2020.

Året 2020 ble preget av korona­pandemien. Det har vært annerledes og krevende, både for de regionale verne­ombudene og for bransjene RVO skal bistå, skriver de regionale verne­ombudene i sin årsoversikt for aktivitetene i 2020.

Ordningen med regionale verneombud er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet. Det er et tiltak i arbeidet mot sosial dumping i utsatte bransjer.

Formålet med ordningen er også å bidra til gode helse-, miljø- og sikkerhetsforhold i virksomhetene, og RVO-ene er blant annet aktive med å gi gode råd om slikt arbeid.

Annerledesåret

I kontakten med virksomhetene har kartlegging, risiko­vurdering og tiltak for å ivareta godt smittevern, vært et naturlig hovedfokus for både virksomheten og RVO.

Mange virksomheter innenfor overnatting og servering har deler av året holdt stengt eller hatt åpent med redusert åpningstid og tilbud.

For renholds­bransjen har det vært litt annerledes. I slutten av mars 2020 ble renhold løftet frem som samfunns­kritisk funksjon. Det kom tydelig frem den viktige folkehelse­innsatsen som gjøres av renholdere og deres arbeid med ivaretakelse av smittevern i samfunnet gjennom smitterenhold og desinfisering.

Aktiviteter og tips til Arbeidstilsynet

Tall fra årsrapporten viser at det har vært en stor økning i kontakt med ikke-godkjente renholds­virksomheter.

RVO har kontaktet over 750 renholds­virksomheter som ikke var godkjente i renholdsregisteret. Av disse var det 325 som ikke registrerte seg innen rimelig tid og ble tipset om til Arbeidstilsynet.

Veiledning på digitale plattformer

Mot slutten av 2020 ble deler av landet igjen delvis nedstengt og flere av RVO-ene startet med digital veiledning på Teams.

En tilbakemelding er at kunnskaps­deling, veiledning og kompetanse­heving fungerer svært godt digitalt.

Satt ned avgiften i 2020

Fondsstyret for RVO besluttet i april å sette ned avgiften i 2020 til minste­beløpet kr 250 for alle virksomheter.

Dette var et engangstiltak og avgiften for 2021 er satt til avgiftssats 0,045 %, som er en nedsettelse i forhold til den forskrifts­bestemte avgiftssatsen på 0,065 %.

Lenke til årsrapport regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold https://rvofond.no/hrr/aarsrapport/2020/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS