- I fremtiden kan det bli straffbart å kjøpe bilvask, dekkskift og dekklagring hos ikke-godkjente virksomheter, sier Iman Winkelman, leder av Virke Servicehandel.

Ønsker å straffe ikke-godkjent bilvask

Regjeringen har lagt fram et forslag om å etablere en egen godkjennings­ordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.

Publisert

Virke Servicehandel mener en slik godkjennings­ordning kan bidra til å redusere det svarte markedet for bilvask med flere hundre millioner kroner per år. Det melder NTB.

Det svarte markedet for bilvask er ifølge en fersk beregning gjennomført av Samfunns­økonomisk Analyse Bil anslått til å utgjøre i overkant av 200 millioner kroner per år. Utfordringer knyttet til skatte- og avgifts­unndragelser, trygde­bedragerier, brudd på arbeidsmiljø­bestemmelser og ulovlig arbeid er fortsatt sterkt til stede i bilpleie­bransjen, selv om næringen har blitt hyppig kontrollert de siste årene.Arbeids- og sosial­departementet meldte før jul at de ønsker å styrke kampen mot useriøse aktører i markedet for bilvask gjennom å etablere en egen godkjennings­ordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Ordningen innebærer at alle virksomheter som tilbyr helt eller delvis manuelt utført renhold av biler og andre kjøretøy skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

For å bli godkjent må virksomheten oppfylle bestemte krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. I tillegg må virksomheten kunne dokumentere at det foreligger gyldig utslipps­tillatelse, og at systemet for rensing av oljeholdig avløpsvann jevnlig kontrolleres av et godkjent prøvetakings­selskap. Alle ansatte må ha gyldig HMS-kort. Et konkret forslag til godkjennings­ordning er sendt på høring. Frist for å komme med innspill er satt til 21. mars 2021.

Kilde: Kan bli straffbart å kjøpe bilvask fra ikke-godkjente virksomheter

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/kan-bli-straffbart-a-kjope-bilvask-fra-ikke-godkjente-virksomheter?publisherId=13569120&releaseId=17898318

Høringsforslaget kan ses hos regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/godkjenningsordning-for-bilbransjen/id2815612/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS