Det ble forsket på to utsatte grupper. Blant arbeidstakere i varehandelen, som da var åpen, var smitten høyere enn i skolen, som holdt stengt.

Koronasmitte i første bølge

Da pandemien brøt ut i 2020, fantes det ingen kunnskap om smittefaren i utsatte yrker. Forskere STAMI satte da i gang en studie fra varehandel- og undervisnings­sektoren.

Publisert

Målet var å overvåke infeksjon i antatt utsatte grupper av arbeids­takere, som kommer i kontakt med mange mennesker i løpet av arbeids­dagen. Studien ble ledet av Fred Haugen, som er forsker ved Statens institutt for arbeidsmiljø (STAMI).

På den tiden var det mye usikkerhet både rundt «skjult» smitte, smittefaren i utsatte yrker og hvordan pandemien ville utvikle seg. Helsearbeidere ble tidlig utpekt som en særlig utsatt gruppe som det ble forsket på. Forsker­gruppen ved STAMI ville derfor følge smitte­utviklingen i andre yrkes­grupper som ble sett på som utsatte og som ble viet mindre oppmerksomhet.

Under den første smitte­bølgen i mars 2020, ble skolene stengt i Norge, mens vare­handelen forble åpen.

I gruppen av skole­ansatte var antallet som testet positivt som ventet (1 positiv / 96 negativ), mens i varehandel­gruppen var det en høyere forekomst enn ventet (5 positiv / 107 negativ). Andelen positive var for lav til at forskerne kunne trekke konklusjoner av direkte sammen­ligninger mellom gruppene.

− Foreløpig konkluderer vi derfor med at flere enn ventet hadde gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon blant arbeids­takere i varehandel, men ikke i skolen, sier forskeren.

Kilde: Koronasmitte blant skole- og butikkansatte under første pandemibølge

https://stami.no/koronasmitte-blant-skole-og-butikkansatte-under-forste-pandemibolge/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS