Den internasjonale renholds­messen Interclean ventes å trekke over 35 000 personer i 2020. Her fra messen i 2018.

Interclean utsettes til høsten 2020

Som følge av de siste dagers globale utvikling av Covid-19, utsettes Interclean 2020. Ny dato publiseres rundt 20. mars.

Arrangøren Amsterdam RAI skriver at den raske utbredelsen av Covid-19 har medført reise­restriksjoner fra myndig­hetene i flere land.

Ved å flytte messen til høsten, håper vi å kunne tilby våre utstillere den tidligste mulig­heten til å vise sine innovasjoner til et globalt publikum, skriver arrangøren.

Messen skulle vært avholdt 12.-15. mai 2020.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS