Prosent­andel av renholds­ledere og renholdere som har fulltids­stilling, for årene 2015-2019.

Like mange på deltid som før

Bare 31 av prosent av renholdere har heltids­stilling. Tallet har vært uforandret de siste fem år.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå for årene 2015-2019.

Blant renholds­ledere er det en svak økning i andel heltids­stillinger, iallfall om vi legger godviljen til. Her er det uansett mange flere som jobber fulltid, ca. 71 prosent.

Prosent­andelen som jobber heltid har utviklet seg slik i årene 2015-2019 (tall i prosent):

Renholdsledere: 68,8% 69,6% 69,2% 71,7% 71,5%

Renholdere: 33,0% 30,9% 29,9% 30,3% 30,9%

Statistisk bakgrunn: I 2019 omfattet tallene fra SSB 1730 renholdsledere på heltid og 689 på deltid, 22947 renholdere på heltid og 51343 på deltid.

Kilde: Statistikkbanken fra Statistisk sentralbyrå,

https://www.ssb.no/statbank/table/11418

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS