Den britiske renholds­bransjen frykter at et forslag til nye innvandrings­lover vil kvele deres tilgang til arbeids­kraft.

Brexit kan kvele renholds­rekruttering

Bransje­foreningen The British Cleaning Council er skeptiske til et nytt lov­forslag som vil begrense inn­vandring av lavtlønns­grupper.

I kjølvannet av britenes uttreden fra EU foreslår den britiske regjeringen å innføre et poeng­basert system for arbeids­innvandring fra 2021, noe til­svarende det Australia alle­rede har. Det melder renholds­bladet ECJ.

Ut fra forslaget vil det kreves 70 poeng for å få arbeids­tillatelse i Stor­britannia. Å kunne snakke engelsk og ha tilbud om en faglært jobb, vil alene gi 50 poeng.

BCC frykter nå at ufaglærte personer i lavtlønns­yrker ikke vil få utstedt arbeids­visum. Det kan igjen føre til store rekrutterings­problemer til renholds­bransjen, som årlig omsetter for 59,4 milliarder britiske pund og syssel­setter 914 000 mennesker. Bransjen antas også å skape 93 000 nye arbeids­plasser innen 2024.

I følge BCC utgjør inn­vandrere 19 prosent av arbeids­stokken i renholds­bransjen og de lønnes i snitt med 10 pund i timen. Formann i BCC, Paul Thrupp, uttaler:

– Forslaget vil kvele renholds­bransjen ved å fjerne den til­gangen til ufaglært og billig arbeids­kraft fra andre land som vi er avhengig av.

– Med den laveste arbeids­ledigheten vi har hatt på mange år, er det ingen sjanse for at britisk­fødte arbeidere vil gå inn og fylle de ledige jobbene, sier han.

Alt fra sykehus­renhold til gate­feiing vil bli rammet, advarer bransje­foreningen.

Kilde: British Cleaning Council worried by UK government immigration proposals

http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/british-cleaning-council-worried-by-uk-government-immigration-proposals

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS