I samråd med sine tjeneste­leverandører har Sparebank1 satt inn en rekke nye renholds­tiltak.

Sparebank1: Dobbelt renhold og desinfisering

Sparebank1 Gruppen har doblet frekvensen på renholdet, innført desinfisering på bred front og satt inn ekstra vikarer.

Sparebank 1 Gruppen har doblet frekvensen på renholdet, bredt innført desinfisering og satt inn ekstra vikarer.

Hyppig berørte flater

I hverdagen støter vi på mange gjen­stander som berøres hyppig og av mange mennesker.

Eksempler er dør­vridere, vann­kraner, trykk­skjermer, bank­terminaler, billett­automater, handle­vogner, heis­knapper, håndtak på buss og tog, rekkverk, hånd­løpere langs rulle­trapper, fjern­kontroller og annet.

I følge Folkehelse­instituttet kan det nye korona­viruset over­føres mellom mennesker blant annet ved at viruset har blitt overført til inventar / gjenstander gjennom nys / host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjen­standen.

Godt renhold av slike gjen­stander kan dermed bidra til å begrense spredningen av viruset

Renholdsnytt har spurt ulike norske virksom­heter i ulike bransjer, der en felles­nevner er at mange mennesker ferdes, om de har iverksatt ekstra renhold for å begrense spredningen av det nye korona­viruset.

Bakgrunnen er at mange virksom­heter på sine nett­sider gir råd om hvordan deres kunder bør forholde seg, mens det er få som beskriver hva de selv gjør for å begrense smitte – sett fra et rengjørings­ståsted.

Vi tror selvsagt ikke at virksom­hetene ligger på latsiden med renholdet, og utfordret dem til å beskrive sine tiltak.

Her er svar fra Tone Mesna, Kommunikasjons­sjef i SpareBank 1 Utvikling. Vi gjør oppmerksom på at svarene fra organisasjonen er spilt inn til henne før 13. mars og at renholdsr­utinene i ettertid vurderes løpende ut fra helse­myndighetenes anbefalinger og ut fra kunders og ansattes bruk av lokalene, noe som også omfatter nye hjemme­kontor­anbefalinger.

– Vi har i samråd med våre tjeneste­leverandører endret både rutiner for og hyppigheten av rengjøring av kontakt­flater i byggene. De konkrete tiltakene som er iverk­satt er tilføring av nytt utstyr / produkter (hansker, kluter mv.) og innføring av Antibac som en del av rengjørings­prosessen.

– Rengjørerne går over alle kontakt­flater i bygget to ganger daglig og utfører i tillegg en ekstra vask av kaffe­maskiner og hyppig anvendte toaletter. Dette er en dobling av vanlig rutine, og det er satt inn ekstra vikarer.

– Vi vil allikevel erkjenne at vi ikke kan garantere at alle kontakt­punkter blir rengjort hyppig nok for å sikre mot smitte. Personlig hygiene er derfor et sentralt virke­middel for smitte­begrensning, og holdnings­kampanjer for grundig vask av hender og bruk av Antibac er også avgjørende. I kantina følger vi også restriksjoner for mat­servering (innført av regjeringen 12. mars 2020).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS