Lys­brytere, dør­håndtak, arm­lener, kraner og annet rengjøres nå mye oftere ved Oslo Lufthavn.

OSL: Ekstra høyt fokus på alle berørings­områder

På landets største lufthavn rengjøres ofte berørte flater jevnlig gjennom dagen for å fore­bygge smitte­spredning.

Publisert

Renholdsnytt har spurt ulike norske virksom­heter i ulike bransjer, der en felles­nevner er at mange mennesker ferdes, om de har iverksatt ekstra renhold for å begrense spredningen av det nye korona­viruset.

Bakgrunnen er at mange virksom­heter på sine nett­sider gir råd om hvordan deres kunder bør forholde seg, mens det er få som beskriver hva de selv gjør for å begrense smitte – sett fra et rengjørings­ståsted.

Vi tror selvsagt ikke at virksom­hetene ligger på latsiden med renholdet, og utfordret dem til å beskrive sine tiltak.

Her er svaret fra Ranveig Hermund­stad, Kvalitets­controller ved Avdeling Passasjer og Security, Avinor Oslo Lufthavn:

Vi følger FHI sine anbefalinger. Det vi gjør i disse tider, er ekstra fokus på daglig renhold på berørings­områder som lys­brytere, dør­håndtak, dør­blader, arm­lener, kraner og nedspylings­knapper på toaletter etc.

Dette gjøres jevnlig gjennom dagen, opptil flere ganger, for å forebygge smitte­spredning.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS