Selskapet hadde på forhånd interne rutiner for håndtering av eventuelle korona­virus, men det var bare én av flere suksess­faktorer.

Renset fly på en drøy time

Fjær i hatten for skade­begrensnings­selskapet Polygon etter mistanke om koronas­mitte på fly.

Publisert

Underveis fra Finland til København begynte en passasjer den 7. februar å vise symptomer som kunne tyde på smitte av korona­virus, skriver Polygon i en presse­melding.

Flyet var satt opp til å lette igjen fra København kl. 15.00 og fly­selskapet ønsket naturlig nok å redusere tiden flyet eventuelt var ute av drift.

Flyplassens egne renholderne følte seg ikke trygge på å håndtere situasjonen og kontaktet sikkerhets­sjefen, som igjen fore­spurte skade­begrensnings­selskapet Polygon. Både flyet og toalettet på ankomst­gaten, som passasjeren hadde brukt, måtte i så fall desinfiseres, og dét under tidspress.

Polygon mottok henvendelsen kl. 12.18 og allerede kl. 12.45 ankom fri­villige fly­plassen. Flyet var ferdig desinfisert kl. 14.15. Toalettet som passasjeren hadde brukt, ble påbegynt kl. 14.25 og kl. 16.00 var hele oppdraget ferdig utført. Det tok altså 3t 42m fra selskapet mottok henvendelsen, til alt var ferdig.

Det var Paw Larsen, avdelings­sjef for Storkøbenhavn, som aksepterte oppdraget. Han sier at de ikke helt visste hva de kunne for­vente seg eller hvordan situasjonen skulle håndteres, siden dette var en første­gangs­jobb.

Han visste heller ikke om noen var villige til å påta seg et slikt oppdrag pga. smitte­faren, men dette viste seg ikke å være noe problem, idet kollegaene var vant til å rydde opp etter ulike hendelser. Med en kort tids­frist var det også en utfordring å få tak i de rette instrukser og desinfiserings­midler.

Det hele ble mulig­gjort, skriver Polygon selv, av tett oppfølging fra Paw Larsen, i sam­arbeid med det danske helse­departementet og fly­plassens sikkerhets­avdeling.

Paw Larsen tilføyer at foruten å følge selskapets egne rutiner for desinfisiering ved mistanke om korona­virus, var det avgjørende at de alltid har utryknings­biler på veiene, for å kunne yte rask service.

Polygons desinfiserings­rutiner, inkludert verne­utstyr og desinfiserings­midler, ble godkjent av de danske helse­myndighetene.

Kilde: Polygon cleans up possible Corona contaminated flight

https://www.polygongroup.com/news-and-pressreleases/corona-denmark/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS