Med KLMs nye dataverktøy kan både renholdere – og du selv – utforske interiøret i kabinen før du går inn i flyet. Her ser vi fra en Boeing 747-400. (Ill.: Matterport)

Virtual reality gjør det lettere å forberede seg

Flyselskapet KLM har utviklet et dataverktøy som lar renholderne gjøre seg kjent med flytypene før de går om bord.

Publisert

Flykabiner må rengjøres raskt etter landing, slik at tiden flyet tilbringer på bakken kan reduseres. Det nederlandske fly­selskapet har tatt bilder med et 360-graders kamera i alle sine 14 flytyper. Det gjør det mulig for renholderne å ta en tenkt gjennom­gang av hele fly­kabinen før de går om bord.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Faktisk kan hvem som helst nå gå inn på KLMs nettsider for å ta en smugtitt rundt i kabinen, selv om data­løsningen er utviklet for renholdere. Det er mulig å utforske alle selskapets ulike flytyper, og du kan titte på både cockpit, bysse­området og første klasse.

Det hele startet som et eksperiment før en ny flytype skulle lande i Minneapolis. Der bidro verktøyet til at renholderne klarte å ferdigstille jobben et kvarter før tiden:

- It was an experiment, but one that instantly booked success. Incredible! They finished cleaning fifteen minutes early and on top of that, they didn’t make a single mistake, sier VR-spesialist Chris Koomen hos KLMs Digital Studio.

Renholdere får normalt bare et papirark med en plantegning over kabinen, sett ovenfra og forfra. Nå kan de altså «se» i alle retninger rundt seg.

Data­løsningen viste seg raskt å være nyttig for mange flere enn renholderne. Nå brukes den for å lære opp nye kabin­ansatte i alle yrkes­kategorier, og det er ikke minst nyttig for å forberede mat­serveringen.

Kilder:

Take a peek inside the entire KLM fleet – without a ticket
https://blog.klm.com/peek-inside-entire-klm-fleet-without-ticket/

KLM’s virtual reality tours make life easier for cleaners
http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/klms-virtual-reality-tours-make-life-easier-for-cleaners

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS