NKF-direktør Rune Aale-Hansen frykter at kommunene vil prioritere vekk tjenester som kanskje fremstår som mindre kritiske, men som tvert imot utgjør grunnmuren i velferdssamfunnet.

Frykter kutt i tjenester man ikke «ser»

Norsk Kommunal­teknisk Forening krever at staten må stille opp for kommunene i neste års stats­budsjett. De frykter store kutt i grunn­leggende tjenester.

Publisert

Også kommunene er rammet hardt av koronapandemien.

– Fortsatt ser vi ikke slutten på ekstraordinære kostnader og reduserte inntekter for kommunene, sier NKF-direktør Rune Aale-Hansen.

Han frykter at kommunene vil få det tøffere enn på mange tiår når de skal utarbeide budsjetter i balanse for neste år.

– Min frykt er at man da prioritere vekk det man ikke ser, og som kanskje fremstår som mindre kritisk, men som tvert imot utgjør grunnmuren i velferdssamfunnet: Drift og vedlikehold av skoler, barnehager, sykehjem, veier og annen infrastruktur, sier NKF-direktøren.

I dagens situasjon mener NKF det er nødvendig å vurdere unntak fra kommunelovens krav til at kommunale budsjetter skal legges fram med balanse.

– For å bidra til å holde hjulene i gang også i privat næringsliv, har mange kommuner blant annet fremskyndet store eiendoms- eller infrastrukturprosjekter ved siden av ekstraordinære driftskostnader som forsterket renhold. Dette er ekstraordinære kostnader og investeringer som ikke uten videre kan dekkes inn over ordinære driftsinntekter, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS