Viruset som gir Covid-19, er ekstremt følsomt for nesten alle produkter vi bruker i renholdsbransjen til daglig, mener smittevernekspert.

Ikke hva, men hvordan

Det er ikke nøyaktig hva du rengjør med, som har betyd­ning i kampen mot Covid-19, men hvordan du rengjør. Det mener ekspert på smitt­somme syk­dommer.

Det mener professor Didier Pittet, som er direktør for Infeksjons­kontroll­programmet og WHO Samarbeids­senter for pasientsikkerhet ved Universitets­sykehuset i Genève i Sveits..

– Det ble tidlig kjent at koronaviruset SARS-CoV-2 kom fra flaggermus før det begynte å smitte mellom mennesker, uttaler Pittet overfor messearrangøren Interclean.

– Problemet er at viruset kan spre seg lett, at ingen mennesker har antistoffer og at det ikke finnes medisiner eller vaksine.

Ekstremt sårbart for rengjøringsmidler

Han mener at den gode nyheten likevel kom raskt:

– Viruset er lett å drepe. Det er ekstremt følsomt for rengjøringsprodukter. Viruset er ikke resistent. Nesten alle produkter vi bruker i renholdsbransjen til daglig, kan stanse viruset, sier Pittet.

Som eksempler trekker han fram:

– Varme, damp, ozon, ultrafiolette stråler, alkohol og desinfeksjonsmidler: Alt fungerer, sier han.

– For eksempel finnes det tre hundre ulike desinfeksjonsmidler som kan brukes mot koronaviruset.

Ifølge Pittet er det altså ikke snakk om hva du rengjør med, men hvordan du rengjør: Bruker du rett teknikk? Bruker du utstyret i henhold til anbefaling? Bruker du det til rett tid?

Fjerning eller inaktivering

Man kan enten fjerne viruset (gjennom renhold) eller inaktivere det (ved desinfisering).

En tilleggsopplysning er at man verken inaktiverer eller skader viruset med såpe eller rengjøringsmidler, og vann. Man fjerner det. Det er ikke lenger til stede. Noe som ofte er tilstrekkelig.

Hvis du vasker hendene med såpe og vann, skyller du viruset ned i vasken. Da har du det ikke lenger på hendene. Du gjør det bare inaktivt med alkohol eller desinfeksjonsmiddel.

Informasjonsepidemi

Fordi riktig rengjøringsmetode har så stor betydning, er opplæring og utprøving særdeles viktig.

– Smitteverntiltakene er enkle, men de må undervises på korrekt måte, uttaler Pittet.

Han mener at desinformasjon er et stort problem i kampen mot Covid-19:

– Vi må alle forholde oss til en overflod av informasjon. Det er viktig å være klar over hvor opplysningene kommer fram. Er de virkelig fra eksperter eller er de fra aktører med bakenforliggende motiver?

Stress og bekymringer

Det er stressende for ansatte å jobbe med bekymringer for koronaviruset, ikke minst i helsevesenet. Det er derfor viktig å håndtere stress og bekymringer. Didier Pittet anbefaler at du forsikrer deg om at du har:

  • God opplæring og informasjon
  • Tydelige rutiner
  • Direkte kommunikasjon
  • Kvalitetssikring
  • Konstruktiv tilbakemelding

Kilde: Killing COVID-19: it’s how you clean it, not what you clean with

https://www.intercleanshow.com/news/articles/cleaning-healthcare-covid19/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS