Et kontor uten faste plasser krever hyppigere renhold av arbeidsplassene.

Dette bør du tenke på ved gjenåpning

Sodexo har laget en liste med anbefalinger som de håper vil være til hjelp for andre bedrifter som ønsker å åpne kontoret i større grad for de ansatte.

Her er noen av deres råd for å tilrettelegge arbeidsplassene og ivareta smitteverntiltak:

 • Oppdater renholdsplanen med hyppigere renhold av lokalene. Innfør daglig renhold av berøringspunkter og overflater som er hyppig i bruk.
 • Husk at et kontor uten faste plasser krever hyppigere renhold av arbeidsplassene. Hver plass må vaskes etter bruk, og det er viktig at skjermer, justeringsknapper på stolen og andre ting man er borti, rengjøres godt.
 • På Sodexo-kontoret har de ansatte eget tastatur og datamus, men til bedrifter som deler dette, bør man vurdere å kjøpe inn utstyr slik at de ansatte får sitt eget.
 • Ha stasjoner for rengjøringsspray, engangskluter og desinfeksjon. Sørg for at ansatte vasker over tastatur, mus, mobiltelefon et.c.
 • Den største grunnen til å holde seg på hjemmekontoret, er trykket på kollektiv transport. Hvis man ikke allerede har fleksibel arbeidstid så er det på tide å innføre det nå. Et annet initiativ kan være aktivitetsgodtgjørelse for de som tar sykkelen eller beina fatt.
 • Innfør «split teams» for å unngå at for mange oppholder seg på kontoret av gangen. Innfør booking av arbeidsplasser der man ikke har faste plasser.
 • Vær kritisk til nødvendigheten av fysiske møter. Bruk Teams for korte møter, eller ta møtet utendørs. Reduser maks antallet for personer på møterom, og vask bord og armlener etter endt møte.
 • Sørg for at smitteverntiltak er iverksatt i personalrestauranten. Les gjerne denne artikkelen for å se hvordan Sodexo sikrer en trygg personalrestaurant.
 • Ha plakater og merking på kontoret som sikrer at avstandsregelen overholdes og at folk blir påminnet om hyppig håndvask.
 • Mål opp og se hvilke plasser som kan benyttes for å overholde avstand. Plasser som ikke skal brukes må tydelig markeres.
 • For å sikre at ikke mange oppholder seg tett over lengre perioder, bør det kanskje flyttes på eller fjernes noen møbler?
 • God ventilasjon er et av de viktigste tiltakene for å unngå spredning av virus. Luftfuktigheten bør være på minst 30 % og ventilasjonsanlegget bør holdes i gang hele døgnet, i hvertfall når det oppholder seg mennesker i lokalene. Lokalene må ha tilgang til frisk luft og gjenvinning av luft bør unngås.
For å unngå at mange oppholder seg tett over tid, bør du vurdere å flytte eller fjerne møbler som innbyr til at mange samles.

Kilde: Sodexo returnerer til kontoret

https://no.sodexo.com/home/aktuelt/nyheter/newsListArea/nyheter/sodexo-returnerer-til-kontoret.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS