NVK har nå utgitt konkrete anbefalinger for håndtering av tøy med koronavirus.

Tekstil­vask: Behand­ling av tøy med korona­virus

Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn har laget en anbefaling om hvordan vaskeri­ansatte kan behandle tøy med korona­virus på en trygg måte.

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har laget en anbefaling om hvordan vaskeriansatte kan behandle tøy med koronavirus på en trygg måte.

Flere vaskerier rapporterer allerede om sprengt kapasitet på vaskemaskiner som brukes til smittetøy grunnet urent tøy med koronavirus, melder NVK. Dette tøyet blir behandlet som smittetøy.

Etter å ha vært i kontakt sin smittevernkontakt ved Helse Bergen, har NVK besluttet å komme med nye anbefalinger vedrørende behandling av urent tøy med koronavirus.

Det er meget stor sannsynlighet for at vaskerier vil få vesentlig større mengder smittetøy enn vanlig grunnet koronaviruset. NVK oppfordrer vaskeriene til å kreve av kundene at de merker tøy med koronavirus spesifikt.

NVK skriver at vi vet hvordan koronavirus smitter (kontaktsmitte og dråpesmitte) og vaskeriet kan dermed håndtere dette uten økt risiko for personalet. Samtidig vet vi også hvilke desinfeksjonsmetoder som fungerer. Dermed kan vi gi konkrete anbefalinger for håndtering av tøy med koronavirus.

Se detaljerte instrukser på NVKs nettside, direktelink under.

Kilde: Behandling av tøy med Koronavirus

http://vaskeritilsynet.no/nyhet/579

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS