I Sverige er 50 prosent flere renholdere blitt diagnostisert med Covid-19 enn det som er gjennomsnittet blant arbeidstakere.

50% flere renholdere enn øvrige arbeids­takere har Covid-19

Blant yrkes­grupper som har påviselig økt risiko for å pådra seg Covid-19, ligger renholdere likevel lavt.

Publisert

Den svenske Folkhälso­myndig­heten har identifisert 11 yrkesgrupper der arbeidstakerne med statistisk sikkerhet har høyere risiko for å bli smittet med Covid-19 enn i andre yrker.

Totalt 3188 personer i disse 11 yrkene er blitt diagnostisert med Covid-19.

Statistikken er opptatt i perioden 13. mars til 27. mai 2020, omfatter personer mellom 25 og 65 år og yrkesgrupper der 15 personer eller flere er diagnostisert med Covid-19.

Renholdere er lite utsatt blant de som er mye utsatt

Blant de 11 yrkesgruppene er renholdere de som har flest registrerte tilfeller (164 personer). Dette skyldes at yrkesgruppen er så stor (81 022 personer).

Sett i forhold til det totale antallet renholdere, er imidlertid risikoen blant de laveste, der den såkalte relative risikoen (RR) oppgis til 1,5. Det betyr at det er 1,5 ganger så høy forekomst av Covid-19 blant renholdere som i alle yrkesgrupper sett under ett.

Medianalderen ved påvist diagnose var 48 år. Dette tallet angir ikke gjennomsnittsalder blant smittede renholdere, men den mest typiske alderen blant de smittede

Yrkesgruppe og Relativ risiko (RR)

Drosjesjåfører m.fl.: 4.8

Pizzabakere m.fl.: 4.5

Buss- og sporvognsførere: 4.3

Oversettere, tolker m.fl.: 2.9

Restaurant- og kjøkkensjefer: 2.5

Tømming av myntautomater, avlesning av vannmålere m.m.: 2.5

Brannmenn: 2.2

Bilvaskere, vinduspussere og øvrige rengjøringsarbeidere: 1.7

Vaktmestere: 1.6

Renholdere: 1.5

Restaurant- og kjøkkenassistenter m.fl.: 1.4

.

De 11 yrkesgruppene der arbeidstakere påviselig har større risiko for Covid-19. RR 4,8 betyr at denne yrkesgruppen har 4,8 ganger flere påviste tilfeller av Covid-19 enn gjennomsnittet blant alle yrker.

Kilde: Folkhälso­myndigheten

.

Risikabelt å frakte passasjerer

Drosjesjåfører ligger på en uønsket førsteplass blant de 11 yrkene, med RR på 4,9. Buss- og sporvognsførere er på en tredjeplass, med RR 4,3.

Kanskje overraskende, eller kanskje ikke, siden mange nok bestiller ferdigmat under koronakrisen, har pizzabakere en RR på 4,5.

Lite risiko i skolen

Blant yrker som har vært mye omtalt i forbindelse med gjenåpning av skolene, ligger lærere i videregående på RR 0,7, lærere i grunnskolen har RR 1,1 og barnehageassistenter RR 1,0.

Kilde: Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forekomst-av-covid-19-i-olika-yrkesgrupper/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS