Pandemien har krevd mye nytenkning, opplyser renholdsoperatør Laila Garvik i Equinor.

Tenker nytt rundt offshore-renhold

Pandemien har på mange måter snudd opp-ned på hverdagene for Equinors renholdere. Offshore er det ikke bare-bare å bytte til ny kjemi, om en leveranse skulle svikte.

Publisert

Equinor benytter i hovedsak egne ansatte for støtte­tjenester som renhold og mat offshore, og Jan Olaf Sevland, fungerende leder PVD (fag og leverandør­utvikling) i avdelingen Forpleining, offshore forklarer at det er innført en trafikklys­modell for å styre smitterisiko offshore.

Jan Olaf Sevland forteller at renholderne har vært veldig flinke til å tilpasse seg endrede myndighetsråd.

– Vi har innført nye rutiner for helikoptere, kantiner, hoteller, kort sagt det meste. I veldig korte trekk kan vi si at ved «grønt» har vi hyppigere vask av kontaktpunkter, mens vi på «gult» går over til desinfisering. Vi endrer også rutiner i felles­områdene og kan også stenge noen av områdene. Det hele er krevende, og man må hele tiden holde seg oppdatert, sier han.

Grundig prosess å bytte ut kjemi

Kollega Laila Garvik, som har fagbrev i renhold, legger til at de siste månedene har krevd mye nytenkning.

– Særlig i de to første månedene etter at pandemien ble erklært, hadde vi en utfordring med å skaffe nok engangs­hansker og desinfeksjons­midler, sier hun.

– I Equinor er det etablert et godt system for styring av alle kjemikalier. Så da vi måtte ut i markedet for å finne alternative desinfeksjons­midler, måtte disse gjennom de samme godkjennings­prosedyrene som alt annet.

– Det betyr at vi måtte søke inn nye kjemikaliene til vårt Kjemikalie­senter som vurderte brannfare, helsefare og miljø.

Målt i antall senger er Equinor en av landets største «hotellkjeder» og som én av to operatører offshore, har de egne ansatte renholdere.

.

I papirutgaven av Renholdsnytt, nr. 6/2020, kan du lese mer om hvordan renholderne takler 12 timer lange arbeidsdager, renholdsplaner som skifter med vær og vind, om høye krav til opplæring og ikke minst om en uvanlig kombinasjon av profesjoner: Det har nemlig vist seg svært effektivt at renholderne også tar imot helikoptere ute på plattformene.

Hun poengterer at sikkerhet, både nå under pandemien og ellers, alltid har høyest prioritet og at det ikke er mulig å ta noen form for «snarvei» i godkjenningen av nye produkter.

Mye samspill

Sevland opplyser at Forpleining er i tett diaglog med HMS koordinatorer offshore og Fagansvarlige leger onshore for sammen å utvikle faglig gode rutiner for å håndtere pandemien. Renholderne utfører for eksempel desinfeksjon av helikopterseter, øreklokker og resepsjons­områder der folk ser sikkerhetsfilm før avreise (med munnbind).

– Våre ansatte har vært veldig flinke til å tilpasse seg endrede myndighetsråd. Samtidig er man er jo hjemme i 4 uker av gangen. Det å passe på at alle til enhver tid jobber etter gjeldende rutiner, setter store krav, sier Jan Olaf Sevland.

Satt på kartet

Sevland har selv bakgrunn fra kjøkken, men har jobbet over 20 år som leder for så vel renholdere og kokker offshore. Og han er like stolt av begge:

– Særlig med Covid-19 har renholds­leveransen virkelig blitt satt på kartet. Siden starten av pandemien har vi kun hatt et par tilfeller av Covid-19, og her skal renholderne ha mye ære. Normalt er 2500-3000 offshore-arbeidere ute til enhver tid, med daglige mannskapsbytter på de fleste plattformer unntatt i helgene.

– Mange på land er klar over den gode maten offshore, men vi skal også være kjent for våre dyktige renholdere, sier han.

– Vi brenner for leveransen vår. Helt fra gamle Statoil og Hydro har vi egentlig alltid drevet med forpleining. Det er vi stolte av å bygge videre på. Men vi kan aldri hvile på laurbærene, sier han.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS