Rørpost-patroner er et eksempel på gjenstander som berøres ofte i sykehus, men som kanskje ikke rengjøres så ofte som de bør?

5 kontakt­flater det er lett å overse

Sykehus og sykehjem har mange områder som berøres både titt og ofte, men som det også er lett å glemme.

Publisert

Ansatte i helsevesenet har lenge vært bevisste på å rengjøre og eventuelt desinfisere hyppig berørte kontaktflater. Ikke minst er det mange av dem inne på pasientrommene, som lysbrytere, sengekanter, fjernkontroller, håndtak og annet.

Likevel kan det finnes flater som ikke får den oppmerksomheten de fortjener. Bladet Infection Control Today peker på fem slike områder:

1. Pauserommet

Svært mange i helsevesenet har intense jobber, så de fortjener å få slappe av i rene omgivelser. Imidlertid er realiteten at pauserom kan inneholde både støv og kliss. Iblant lukter de til og med vondt, avhengig av når kjøleskapet sist ble rengjort. Og når var egentlig forrige gang gangkaffetrakteren og mikrobølgeovnen ble rengjort? Selv om pauserommene brukes mye, er de sjelden gjenstand for daglig renhold, hevder ICT.

2. Tavler og flip-over

Selv om mye i dag skjer på den digitale arena, er ikke behovet for papir borte. Hvem rengjør egentlig tavler, flip-overe, postit-beskjeder, innstikkslommer og annet? Iblant berøres slike flere ganger om dagen, og ofte av ulike mennesker. Da bør de håndteres som enhver annen hyppig berørt flate. Bruker du desinfeksjonsmiddel, så finn ut hva som ikke skader plastlommer.

3. Rørposten

Rørpost er fortsatt i bruk i mange sykehus, og kan på kort tid transportere alt fra laboratorieprøver til medisiner og papirbaserte rapporter. Men hvis brukerne ikke er rene på hendene, kan patogener lett akkumulere seg og spres rundt i sykehuset. Helst bør beholderne rengjøres / desinfiseres etter hver bruk, mens rørsystemet som helhet bør desinfiseres rutinemessig.

4. Medisinske dispensere

Maskiner og skap for sikker oppbevaring av pasientenes medisiner, er en arbeidshest i helsevesenet. Noen av dem kan bli berørt flere hundre ganger daglig, og av ansatte som har eller kanskje ikke har rene hender. Men kanskje rengjøres de bare én gang om dagen?

5. Mobiltelefonen

«Alle» bruker personlige mobiler, men hvor ofte rengjøres de? En test blant helsearbeideres har avslørt at over 90 prosent av mobiltelefonene hadde patogener som MRSA og multiresistente bakterier. Derfor må så vel mobiler som nettbrett rengjøres hyppig. Dette gjelder særlig dersom du bruker dem i jobbøyemed, siden du da er nødt til å bruke dem stadig vekk. Ofte kan engangstørk med 70 prosent isopropyl gjøre susen, men det er viktig å bruke metoder som er anbefalt av produsenten (se tekstboks under).

Kilde: 5 Overlooked High-Touch Hospital Surfaces

https://www.infectioncontroltoday.com/view/five-overlooked-high-touch-hospital-surfaces

.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS