Damprens er én metode som kan redusere grobunnen for og fjerne mikroorganismer.

Godt renhold redu­serer virus­risiko

Risikoen for infeksjon reduseres betydelig i miljøer som rengjøres godt og jevnlig. Desinfisering er bare virksomt hvis smuss er blitt fjernet på forhånd.

Det melder produsenten Kärcher. I en artikkel ser de nærmere på bruken av høyt trykk, som kan være effektivt på store områder som tak, vegger og gulv. Slike maskiner kan bidra til en høy hygienestandard og redusere bakterier og virus.

Kärcher melder om økende etterspørsel etter høytrykksmaskiner der man kan justere vanntrykk og -volum etter oppgaven som skal løses, for på den måten å unngå at smusset som har løsnet, fyker tilbake igjen mot operatøren.

Maskiner med varmt vann kan, i følge dem redusere tidsbruken for renholdet med opp mot 40 prosent sammenlignet med kaldt vann. I tillegg skal tørkingen gå mye raskere. Ved temperaturer over 85 °C får man også en målbar reduksjon i antallet mikroorganismer.

For å bryte smittekjeden og fjerne alt gjenværende smuss, kan også rengjøringsmidler brukes. Her har skum en fordel, i følge Kärcher, fordi det blir liggende på overflaten slik at virketiden øker. Når det etterpå skylles med vann, renner smusset vekk på en kontrollert måte.

Det anbefales å alternere mellom sure og alkaliske rengjøringsmidler. De sure motvirker at det bygges opp uorganiske avleiringer, som kalk, mens de alkaliske fjerner organisk smuss. Det gjør også at bakterier og virus ikke har noen klebrig overflate å feste seg til, og i mindre grad er i stand til å utvikle resistens mot bestemte rengjøringsmidler.

Husk at flisefuger må fuktes før du bruker sure rengjøringsmidler, slik at syren ikke absorberer i fugene. Eventuelt overflødig vann kan fjernes med en vannsuger.

Du avrunder med desinfisering.

Kilde: How effective cleaning measures create hygiene and safety - part three

http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/how-effective-cleaning-measures-create-hygiene-and-safety-part-three

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS