Renholdssentralene har ofte begrenset med plass, om ikke fullt så trangt som på illustrasjonen. Uansett er det viktig å holde god orden.

5 tips til ryddig sentral

Renholds­sentralene utgjør rygg­raden i renholds­tjenesten og har også betydning for smitte­vernet. Her er fem gode tips til å få orden og oversikt.

Publisert

Pandemien har satt hygiene høyt på agendaen, og det medfører at vi må vie ekstra oppmerksomhet også til renholdssentralene.

Når du som renholdsleder legger til rette for en effektiv og velorganisert sentral, setter det også tonen for hvordan du ønsker at renholdet i resten av bygget skal være, det synliggjør profesjonalitet og det sier noe om hvilket dere du ligger på.

Det skriver Susan Scapparone (Staples) i en blogg hos bladet Cleaning & Maintenance Management.

Selvsagte ord, men sentralene har nok lett for å bli et stebarn mange steder. Plassen er ofte begrenset og deles iblant av mange renholdere. Derfor er det ekstra viktig å ha et godt system:

Også på tralla må det være godt system.
  • Ha oversikt over inventaret. Jo færre produkter du må ha i sentralen, jo lettere er det å skape system. God merking slik at renholderen lett kan identifisere hva hun/han trenger. Bruk gjerne farger for å gjøre det åpenlyst hva som skal brukes til hvilke oppgaver. Ha god oversikt, slik at renholderen vet nøyaktig hvor hva slags rekvisita som er tilgjengelig og hva som må fylles opp. Kjemiske utblandinger bør bare lagres i sekundærbeholdere i inntil en uke.
  • Maksimaliser veggplassen. Frittstående hyller hjelper luftsirkulasjon. Produkter som brukes oftest, bør plasseres på de lettest tilgjengelige stedene. Kjemi og papirprodukter bør stå på hyllene og ikke i bokser som stables oppå hverandre. Hold minst en halvmeters avstand fra sprinklerdyser og røykdetektorer.
  • Sikkerhetsdatablader bør være lett tilgjengelige i sentralen – om de da ikke er lett tilgjengelig på nettbrett, mobil eller lignende. Uansett bør det i sentralen være et papiroppslag som opplyser om navnet på personen som er ansvarlig for vedlikehold av stoffkartoteket (kjemikalieoversikten), en oversikt (litste) over de ulike kjemikaliene, og hvordan kjemikaliene skal brukes.
  • La sentralen få puste. God ventilasjon er viktig, så sjekk at alle ventiler er rene, ikke blokkert og fungerer.
  • Gi opplæring i rutinene. Med kompetente medarbeidere er det lettere å få sikkerheten på plass. Produktene på renholdstrallen bør gis samme organiserte plassering som i sentralen. Krev at renholderen rengjør trallen og utstyret etter bruk, gjerne også med et desinfiserende middel. Sjekk at nedløpet i vasken tar unna skittenvann. Har du sluk i gulvet, bør det finnes hindringer som fanger opp skitten hvis det skulle flyte over.

Til sist: En godt organisert renholdssentral er med på å gi både andre ansatte og kunder inntrykk av at renholdet er på stell. Det er ikke minst viktig i disse tider, der det er viktig å skape trygghet for at smittevernet er ivaretatt.

Kilde: Chaos In Your Custodial Closet?

https://www.cmmonline.com/articles/chaos-in-your-custodial-closet

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS