81 prosent av medlemsbedriftene i NHO Service og Handel har gjennomført permitteringer, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.
81 prosent av medlemsbedriftene i NHO Service og Handel har gjennomført permitteringer, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

46 prosent frykter konkurs

En fersk medlemsundersøkelse fra NHO Service og Handel viser at 46 prosent av bedriftene frykter konkurs som følge av koronakrisen. 81 prosent har permittert ansatte.

Sammen med bedrifter innenfor reiseliv er service- og handelsbedriftene blant de som er hardest rammet av koronakrisen. Hele 49 prosent sliter med å betale løpende utgifter, viser medlemsundersøkelsen. Hovedfunn:

  • 46 % av bedriftene frykter konkurs (opp fra 41 % forrige uke).
  • 81 % har gjennomført permitteringer (opp fra 76% forrige uke).
  • 84 % har planer om å gjennomføre permitteringer i løpet av kort tid.
  • 49 % har likviditetsproblemer (opp fra 41 % forrige uke).

NHO Service og Handel ber myndighetene om å bidra til at tjenestenæringen får holde hjulene i gang.

Ekstreme tall fra NHO

  • Innenfor hele NHO opp­lever 84% av medlems­bedriftene lavere etter­spørsel eller kansel­leringer.
  • 62% opplever for­sinkelser eller kansel­leringer fra leve­ran­dører.
  • 54% har prob­lemer med å levere varer eller tjenester.
  • 56% har gjennom­ført permit­teringer.
  • 75% mener det kan bli aktuelt å permittere.

Kilde: E24.no

– Akkurat nå er Norge og resten av verden inne i en krevende tid. For mange innen tjenestenæringen er det akutt likviditetskrise. Flere av våre bedrifter må velge hvilke regninger de skal betale, fordi pengene ikke strekker til. Dette er noe som offentlige instanser, private kunder og underleverandører merker og må ta hensyn til, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

– Jeg vil oppfordre kommuner, fylker, etater og direktorattil å fortsette å kjøpe tjenester fra private. Dersom det er noen reguleringer eller avklaringer som er nødvendig for at et prosjekt kan settes i gang, så er dette tiden å gjøre det. Jeg vil også oppfordre til å betale fakturaer i løpet av 2-10 dager, i stedet for 30 dager som er vanlig.

– Ikke benytt force majeure til å avslutte en avtale som er viktig for en bedrift, hvis det ikke er helt nødvendig, legger Kaltenborn til.

Kilde: Frykten for konkurs øker

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/arbeidsliv/nyheter/konkurs-frykten-oker/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS