Renholdere som jobber med kritiske samfunns­oppgaver skal få barnepass lokalt.

Renholdere kan få barnepass

NHO Service og Handel har fått avklart at renholdere som jobber med kritiske samfunns­oppgaver skal få barne­pass lokalt.

Publisert

- Vi har jobber intenst med dette og har fått avklart at renholdere, som jobber med kritiske samfunnsoppgaver, skal få barnepass lokalt, sier Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør for Drift og Service i NHO Service og Handel.

NHO Service og Handel har også stilt krav om at renhold må regnes som samfunnskritisk oppgave i seg selv. Profesjonelt utført renhold er en forutsetning for å begrense smitte via overflater og berøringspunkt alle steder der folk ferdes.

På deres nettside finnes en oversikt over hva som regnes som samfunnskritiske områder. Her inngår blant annet dagligvare og transport. Se link nr. 1 under.

På nettsiden til NHOSH er også Helse- og omsorgs­departementets forslag til mal for brev fra virksomheten (link 2), om bekreftelse på arbeidsforhold i kritisk samfunnssektor for de som trenger fortsatt tilbud i skole/barnehage.

Vær oppmerksom på at de fleste kommuner forutsetter at en av de foresatte må ta omsorg for barn i hjemmet dersom ikke begge foresatte arbeider i kritisk samfunns­funksjon.

Kilder:

1 Renhold og kritiske funksjoner

https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/nyheter-renholdsbransjen/2020/renhold-og-kritiske-funksjoner/

2 Fullt gjennomslag for renhold som samfunnskritisk funksjon

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/arbeidsliv/nyheter/bekreftelse-pa-arbeid-i-kritisk-samfunnssektor/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS