Forhandlingene rundt renholdsoverenskomsten mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmansforbund utsettes.
Forhandlingene rundt renholdsoverenskomsten mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmansforbund utsettes.

NHOSH og NAF ut­setter forhand­lingene

De planlagte forhand­lingene av renholds­overens­komsten, som var berammet til 23-24/9, utsettes.

Publisert

Forhandlingene, som skulle funnet sted onsdag og torsdag 23.-24. september, er utsatt på grunn av den pågående konflikten om vekteroverenskomsten mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmansforbund.

Det er foreløpig ikke berammet noen ny dato.

Kilde: Utsetter forhandlinger om renholdsoverenskomsten

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2020/utsetter-forhandlinger-om-renholdsoverenskomstenny-side/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS