Merethe Forfang, leder i Fagrent, og årets renholder i Fagrent, Anne Pauline Eriksen, mottar prisen Støv på Hjernen. (Foto: Toni Gjessing, FDVakademiet)

Fagrent i Tromsø vant hederspris

Under Renholds­kongressen 2020 ble prisen «Støv på Hjernen» utdelt for første gang. Den gikk til det kommunale Fagrent.

Publisert

Presse­melding skrevet av Toni Gjessing i FDVakademiet, arrangør av Renholds­kongressen 2020:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Renholds­kongressen 2020 samlet 230 deltakere og utstillere fra renholds­bransjen gjennom to dager med faglig innhold og utstillinger på Gardermoen.

-Når vi samler flere hundre fra en bransje til å bygge nettverk, få ny kunnskap og endre veien videre, er det helt på sin plass at vi deler ut en pris som skal hedre den gode jobben som gjøres der ute hver dag, sa konferansier Kjell Ove Hveding fra scenen.

Målrettet innsats

Renholds­tjenestene i Tromsø kommune har vært mye omtalt de seneste årene. Etter en prosess rundt konkurranse­utsetting i 2015 så har Fagrent befestet sin posisjon som kommunal renholds­avdeling. I 2016 kom Merethe Forfang inn som ny leder i avdelingen som har ca. 150 ansatte fordelt på 45 nasjonaliteter.

-Jeg ble superglad! Og stolt! Også føler vi at det er så fortjent. Vi har jobbet så hardt for å lykkes og dette er med på å synlig­gjøre den jobben og viktigheten av renholds­faget og bransjen, sier Forfang etter å ha mottatt prisen.

-Det nytter å jobbe med nærvær, ledelse og medarbeiderskap! Dette gir motivasjon til å jobbe videre og vi håper det gir motivasjon til andre.

Merethe Forfang og årets renholder i Fagrent, Anne Pauline Eriksen, som mottok prisen, fikk tid til å si en del om jobben de har gjort og hvorfor de har lykkes.

-Renhold er stor bransje, og det er mange som gjør en god jobb der ute, sier Toni Gjessing i FDVakademiet, som arrangerer Renholds­kongressen.

-Men vi er trygge på at når den første Støv på hjernen-prisen skulle deles ut, så har vi funnet en verdig vinner.

-Fagrent får prisen både for den snu­operasjonen de har gjort siden 2015, og at de har vist at de fortsetter denne positive utviklingen. Fagrent har jobbet målrettet og langsiktig med å bygge et lag som høster aner­kjennelse. De har vist at man skaper suksess gjennom å se de ansatte og evne å motivere til innsats og redusere syke­fraværet, sier Gjessing om pris­vinneren.

-Måten de er opptatt av å se hverandre og dyrke frem arbeids­lyst, er en inspirasjon for andre.

Med seg hjem til Tromsø fikk Merethe Forfang og Anne Pauline Eriksen, i tillegg til heder og ære, også et flott hånd­laget fat som kan henge i kantina og inspirere til å jobbe videre med å gjøre arbeids­dagen bedre for teamet.

Juryens begrunnelse

Vinner av Støv på Hjernen 2020 får denne prisen for et lang­varig arbeid med bygge et lag. Mange kjenner allerede til historien om hvordan arbeids­plassen gjennom en stor snu­operasjon økte effektiviteten, reduserte kostnadene og bygde et lag som høster aner­kjennelse. Prisvinneren har vist hvordan man skaper suksess gjennom å se de ansatte og evne å motivere til innsats og redusere syke­fraværet. Resultatet av økt effektivitet og høyere trivsel på arbeids­plassen har man brukt til å anskaffe flere og bedre hjelpe­midler og dermed skapt en enda mer trivsel og effektivitet.

I hovedgrunnen til juryens valg, har den lagt vekt på, at man har lyktes med dette over lang tid, og at man hele tiden har hatt fokus på å gjør det enda bedre. Det viser at man ikke bare lykkes med en endring, men har lyktes i å skape varig endring og ikke minst en god arbeids­plass for de ansatte. Det er videre lagt vekt på at bedriften har over 150 ansatte, 45 nasjonaliteter og en liten administrasjon, og at syke­fraværet fortsette å synke.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS