I tillegg til lønnsøkning, har NAF og NHO SH blant annet blitt enige om en løsning på uenigheten om lønn for reisetid mellom oppdrag.
I tillegg til lønnsøkning, har NAF og NHO SH blant annet blitt enige om en løsning på uenigheten om lønn for reisetid mellom oppdrag.

Enighet i lønnsoppgjør

Etter to dagers for­handlinger kom Norsk Arbeids­mands­forbund og NHO Service og Handel i går til enighet om forslag til revidert overens­komst for renholds­bedrifter 2020-2022.

Publisert

– Vi er fornøyde med oppgjøret. For renholderne var det viktig å finne en løsning på uenigheten om lønn for reisetid mellom oppdrag, og det har man klart, sier nestleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmands­forbund.

I en pressemelding skriver NAF at det også er enighet om at arbeidsgiver skal dekke merutgifter for slike reiser, samt et titalls tekst­endringer i overens­komsten.

Videre får renholderne en lønnsøkning på kr 3,73 fra 1. september 2020. Også tilleggene for fagbrev (kr 0,50) og arbeid på natt er hevet.

Frontfagets bestemmelse om at bedrifter ikke kan forskjells­behandle når det gjelder utbetaling av sykepenger er inntatt i protokollen.

NAF skriver at det har vært noen krevende punkter, men et enstemmig forhandlings­utvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen, som har frist 22. desember 2020.

Fra 1/9-2020 gjelder følgende lønnsskala

Under 18 år: kr 141,62

0-2 års ansiennitet: kr 191,39

2-4 års ansiennitet: kr 194,76

4-10 års ansiennitet: kr 201,49

Over 10 års ansiennitet: kr 205,34

Fagarbeidertillegg pr. time: kr 13

Lærlinger, 1. læreår i bedrift: kr 103,88

Lærlinger, 2. læreår i bedrift: kr 103,88

Bedrifter uten tariffavtale

For arbeidstakere i virksomheter som ikke er organisert i NHO Service og Handel / Virke, vil det fortsatt kunne være den allmenngjorte minstelønnen for renholdsbransjen som gjelder, men kun inntil Tariffnemnda har bestemt nye allmenngjorte satser – og de pleier å legge seg på det NAF / NHO SH og Virke har kommet til enighet om. Her er minstesatsen 187,66 kroner gjeldende fra 1. juni 2019 (kr 139,62 for arbeidstakere under 18 år).

Kilder:

Virke og NHO SH: Enighet i lønnsoppgjøret for renholdere

https://arbeidsmandsforbundet.no/enighet-i-lonnsoppgjoret-for-renholdere/

NAF og Virke: Renholderne i Virke får ny timelønn og betalt reisetid

https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/renholderne-i-virke-far-ny-timelonn-og-betalt-reisetid-6.158.753441.fe974d2ca6

Minstelønn

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS