Den nye veilederen vil gi renholdere en ekstra trygghet, mener Johnny Haugland i Ren Fordel, som har vært med på å utvikle veiledningen.

– Smittevern­veilederen er viktig for hele bransjen

– Den nye veiledningen vil heve kvaliteten på renholdet og gi renholdere en ekstra trygghet, tror daglig leder i Ren Fordel, Johnny Haugland.

Publisert

Den nye veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og gjelder spesifikt renholdsbransjen. Den er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med Ren Fordel og NHO Service og Handel, og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger som Standard Norge utvikler i samarbeid med bransjene selv.

En trygghet

– Utfordringen så langt har vært at vi hver for oss har utført smittevern og renhold på hver vår måte, uten å være helt sikre på at prosedyrer og rutiner for sikker hygiene og smittevern er utført forskriftsmessig. Med den nye smittevernveilederen vil hver enkelt renholder være trygg på at smittevernet er ivaretatt, sier Haugland.Veiledningen, som gjelder for renholdsbransjen, bygger på den såkalte Covid-19-forskriften.

Den ble lansert under Nordisk Korona Konferanse, der Ren Fordel var hovedorganisator, og er nå gratis tilgjengelig hos Standard Norge.

Gratis veiledning

NHS C19-3:2020 Smittevern for virksomheter innen renholdsbransjen er gratis tilgjengelig hos Standard Norge:

https://www.standard.no/smittevernveiledning

Bakgrunn

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sier assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk.

Kontakter

Marit Sæter, direktør kommunikasjon, Standard Norge970 27 956, msa@standard.no

Johnny Haugland, daglig leder, Ren Fordel478 27 939, johnny@renfordel.no

Ser også pressemelding hos NTB:

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/ny-smittevernveiledning-for-renholdsbransjen?publisherId=89994&releaseId=17895421

.

.

Standard Norge

Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Ren Fordel

Ren Fordel er en nærings- og interesseorganisasjon for virksomheter innenfor renhold- og eiendomsservicebransjen. Ren Fordel har 50 store og små medlemsbedrifter over hele landet.

Norsk Hurtigspesifikasjon for renholdsbransjen

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. Dokumentene som har fått navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS-C19), beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS