Mange renholdere er uten lønn

Rundt 650 renholdere er for tiden permittert uten å få lønn.

Det vil si at perioden på 2 dager med lønn fra arbeidsgiver er over og at de enten går og venter på «lønn» fra Nav, eller at de har hatt en arbeidstidsreduksjon på mindre enn 40 prosent fra den stillingsprosenten de var ansatt i, og derfor ikke har krav på dagpenger.

Tallene fremkommer i en oversikt fra nettstedet E24.

Listen nedenfor er ikke nødvendigvis komplett. Den omfattet pr. 26/5-2020 ialt 3099 bedrifter innenfor mange ulike bransjer. Det er imidlertid ikke mulig å søke på renholdsselskap spesifikt (disse er stort sett plassert i samlekategorien «Forretningsmessig tjenesteyting»). Derfor har vi gjennomgått listen manuelt, og den kan inneholde feil.

Arbeidsgivere som planlegger oppsigelser eller permitteringer av færre enn 10 ansatte har dessuten ikke meldeplikt til Nav. Det betyr at Navs tall over antall personer som berøres av permitteringsvarsel ikke nødvendigvis fanger opp tilstanden i små bedrifter.

I kategorien «Forretningsmessig tjenesteyting» hadde NAV pr. 20/5-2020 ialt 37 695 søknader om dagpenger, noe som utgjør 21 prosent av lønnstakerne i kategorien.

Her er en oversikt over antall permitterte uten lønn i utvalgte selskap innenfor renhold, vaskeri og FM:

4 Service Eir Renhold: 200
Alliance Plus: 10
Apex Renhold: 4
Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå: 18
Ecolab: 36
Elite Service Partner: 9
Enviropac: 14
ESS Support Services (Compass Group): 24
Fortuna Renhold: 20
Frisk Renhold: 10
HHR – Heidis Husjelp og Rengjøringsbyrå: 1
Majorstuen Rens og Renhold: 29
Nova Service: 11
Olafsen Engros (NorEngros): 19
Proclean: 17
Recover Nordic: 159
Ren Service: 25
Renax Renholdsservice: 13
Renholds Feen: 8
Renia: 6
Tekstil-Vask: 12
Toma Servicepartner: 12

Kilde: Slik rammes bedrifter og ansatte av coronaviruset

https://e24.no/spesial/2020/coronaviruset/permitteringer

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS