Adm. dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening, Rune Aale-Hansen.
Adm. dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening, Rune Aale-Hansen.

Kommunene får 6 mrd. ekstra

NKF er svært glade for at regjeringen foreslår å tilføre kommunene ca. 6 milliarder kroner ekstra i første halvår 2021 som særskilt korona­kompensasjon.

Publisert

– Dette er uhyre viktig og vil gi noe mer forutsigbarhet også når det gjelder kommunenes mulighet for å bidra til aktivitet i bygge- og anleggssektoren, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening i en pressemelding.

I følge kommunalministeren vil forslaget bli lagt frem for Stortinget i en varslet tilleggsinnstilling 6. november.

– I forbindelse med statsbudsjettet for 2021 har NKF understreket overfor både Kommunalkomiteen på Stortinget og Kommunalministeren den usikkerheten som hele kommune-Norge lever i. Utfordringen er at man i disse dager er i ferd med å utarbeide kommunebudsjetter for neste år. Disse budsjettene må være i balanse. Når alle vet at man får ekstraordinære kostnader neste år har det ligget an til at kommunene ville måttet kutte i annen viktig aktivitet, påpeker NKF-direktøren.

– Når statsråden nå forteller kommunene at de vil få ekstra koronakompensasjon, vil man kunne ta hensyn til det i de lokale budsjettarbeidene og dermed unngå uheldige kutt. Dette er viktig for å sikre at kommunene vil kunne fortsette både med å opprettholde og å fremskynde bygge- og vedlikeholdsarbeid som sikrer aktivitet i bygg- og anleggssektoren. Dette er kritisk for store deler av sysselsettingen over hele landet.

Kilde: – Dette bidrar til at hjulene kan holdes i gang

https://www.kommunalteknikk.no/-dette-bidrar-til-at-hjulene-kan-holdes-i-gang.6342575-40825.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS