De som jobber med renhold, desinfisering, skadesanering, smitterenhold og nedvask av lokasjoner etter at smitte er påvist, kan under gitte betingelser få skole- og barnehagepass, melder Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. i NHO Service og Handel.

Helsedep.: Renhold er samfunns­kritisk funksjon

NHO Service og Handel har fått fullt gjennom­slag for renhold som samfunns­kritisk funksjon. Dermed kan renholdere få skole- og barne­hage­pass.

Publisert

NHO Handel og Service mottok mandag 23/3 endelig en godkjenning fra Helse- og Omsorgs­departementet av at renhold skal inn på listen over samfunns­kritiske funksjoner.

Renhold regnes da til å inkludere desinfisering, skadesanering, smitterenhold og nedvask av lokasjoner etter at smitte er påvist. Se uttalelse fra NHO SH: https://www.nhosh.no/jus-hjelp/arbeidsliv/nyheter/bekreftelse-pa-arbeid-i-kritisk-samfunnssektor/

Dermed regnes renholdere som «Personell i virksomheter med samfunns­kritiske funksjoner som kan få tilbud om barnehage og barneskole».

– De siste ukene er det kommet tydelig frem hvilken viktig folkehelse­innsats som gjøres av de som jobber innen renhold og skadesanering. Vi i NHO Service og Handel har jobbet målrettet for at renhold er å regne som en samfunns­kritisk funksjon for å ivareta smittevern i samfunnet. Derfor er dette en gladnyhet for oss alle, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

– Dette var gode nyheter. For at renholdere skal kunne stille i beredskapen og gjøre jobben sin, må de ha tilgang til barnepass, sier forbunds­leder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmands­forbund.

Helse- og omsorgs­departementet skriver i sitt brev som følger:

Viser til deres henvendelse til Direktoratet for samfunns­sikkerhet og beredskap, som DSB har formidlet til Helse- og omsorgs­departementet. I brevet ber dere om klargjøring rundt renholds­virksomhet og påpeker at renhold, som inkluderer desinfisering, skade­sanering, smitte­renhold, nedvask av lokasjoner etter at smitte er påvist, bør være omfattet av denne listen. Helse- og omsorgs­departementets vurdering er at dette er personell, som er avgjørende for å opprettholde den samfunns­kritiske funksjonen helse og omsorg. Vedlagt følger forslag til mal for brev fra deres virksomhet, om bekreftelse på arbeids­forhold i kritisk samfunns­sektor for de som trenger fortsatt tilbud i skole/barnehage. Vær oppmerksom på at de fleste kommuner forutsetter at en av de foresatte må ta omsorg for barn i hjemmet dersom ikke begge foresatte arbeider i kritisk samfunns­funksjon.

Malen finner du her (docx-fil)

Kilder:

Fullt gjennomslag for renhold som samfunnskritisk funksjon (NHO SH)

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/arbeidsliv/nyheter/bekreftelse-pa-arbeid-i-kritisk-samfunnssektor/

Pressemelding fra NHO Service og Handel

Gjennomslag for renhold og sanering som samfunnskritiske funksjoner (Arbeidsmandsforbundet)

https://arbeidsmandsforbundet.no/gjennomslag-for-renhold-som-samfunnskritisk-funksjon/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS