Dagens lisens­innehavere av rengjørings­midler har frist til 31. mai 2020 med å tilfreds­stille de nye kravene i Svane­merket.
Dagens lisens­innehavere av rengjørings­midler har frist til 31. mai 2020 med å tilfreds­stille de nye kravene i Svane­merket.

Ny revisjon av Svane­merket

Fra 1. juni 2020 stiller Svanen nye krav til rengjørings­midler. Det legges mer vekt på bære­kraft og forny­bare råvarer enn før.

I følge Thor Hirsch, Miljørådgiver i Nordisk Miljømerking, ble kriteriene for rengjøringsmidler sist revidert i 2018.

– Dagens lisensinnehavere har frist til 31. mai 2020 med å tilfredsstille de reviderte kriteriene, hvis de vil beholde Svanemerket på sine produkter, sier han til Renholdsnytt.

Blant de største endringene er vektleggingen av bærekraft.

– Det er mer fokus på bærekraftige, fornybare råvarer i de reviderte kriteriene.

Faksi­mile.
Faksi­mile.

Hirsch opplyser at krav O2 og O3 i det reviderte kriteriedokumentet har flere opplysninger rundt dette. Det kan lastes ned som PDF her:https://api.nordicecolabel.org/api/docs/CriteriaDocuments?productGroupNumber=26

Her er et utdrag av de nye kravene til bærekraft:

O2 Hållbara råvaror

1. Licensinnehavaren ska dokumentera att de arbetar med att öka sina inköp av hållbara förnybara råvaror eller att de kräver att deras producent arbetar med att öka sina inköp av hållbara förnybara råvaror i Svanenmärkta rengöringsmedel. Det kan till exempel göras genom att främja certifierade råvaror, undvika problematiska råvaror eller byta fossila råvaror till hållbara råvaror. Målen ska vara kvantitativa och tidsbaserade och de ska vara fastställda av företagsledningen.

2. För varje organisk råvara/ingrediens i det Svanenmärkta rengöringsmedlet insamlas följande data:

a) Andel av råvaran/beståndsdelen i råvaran/ingrediensen som består av förnybart råmaterial eller härrör från förnybart råmaterial på årsbasis.

Beräkning av andelen förnybart kan göras med följande formel:

använd mängd förnybarta material/(använd mängd förnybara material + använd mängd ickke-förnybarat material) x 100 %.

I beräkningen kan man till exempel använda mängd i kg, molekylvikter eller enbart kol-atomer. Genomsnittliga kedjelängder kan användas.

b) Vad består den förnybara råvaran av eller från vilket förnybart råmaterial härrör den (t.ex. palmolja, kokosolja, rapsolja, bivax, osv.)?

c) Är den förnybara råvaran certifierad med någon hållbarhetscertifiering? Om ja, med vilken och på vilken spårbarhetsnivå (ingen spårbarhet, Identity Preserved, Segregated, Massbalans, Book&Claim)?

O3 Certifierade råvaror från oljepalmer

Palmolja, palmkärnolja, palmoljederivat och palmkärnoljederivat i råvaror ska vara certifierade enligt RSPO. Som spårbarhetssystem godkänns Mass Balance, Segregated, eller Identity Preserved.

Kravet gäller inte för råvaror som ingår i produkten < 1 %.

För koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten gäller gränsen på 1 % för den färdigspädda produkten.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS