Robot­støv­sugere skal klare å spare strøm sammen­lignet med vanlige slange­støvsugere, mener et britisk selskap. (Ill.foto: NorGal / Colourbox)

Hevder robot­støv­sugere bruker mindre strøm

En test antyder at en klynge av robot­støv­sugere bruker mye mindre strøm enn slange­støvsugere, og at de dermed også kan redusere utslipp av drivhus­gasser.

Publisert
Robot­støv­sugeren Abbee. (Foto: TPLC)

Det britiske selskapet The Perfect Little Company (TPLC) har målt strøm­forbruket for én velkjent kommersiell slange­støvsuger av medium størrelse opp mot en klynge av ti robot­støvsugere, melder renholds­bladet Cleaning Hygiene Today.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Slange­støvsugeren ble brukt i to timer og brukte ialt 1,44 kWh. Å fullade de ti robotene krevde 0,54 kWh. Deretter ble slange­støvsugeren og robot­klyngen brukt til å støvsuge arealer av til­svarende størrelser, ca. 650 kvadratmeter.

Transport­tralle for en klynge med 10 Abbee-roboter. (Foto: TPLC)

I London alene, som har rundt 18 millioner kvadrat­meter kontor­arbeids­plasser, skal strøm­besparelsen visstnok tilsvare et redusert karbon­utslipp på rundt 2700 tonn pr. år. I tillegg vil det, hevdes det, oppnås en besparing på støv­suger­poser, avfalls­plasser og altså på strøm­forbruket. Og i hele Stor­britannia skal det årlig kunne bespares noe slikt som 11 000 tonn drivhusgass.

Det hører med til historien at TPLC leier ut kommersielle poseløse robot­støvsugere, kalt Abbee, i klynger på ti stykker. De måler 35x35x8 cm, veier 3,5 kg og skal ha en batteritid på opptil halv­annen time. Det er en slik klynge som er brukt i testen.

Kilde: Commercial cleaning robots could save 11,000 tons of greenhouse gases per annum
http://chtmag.com/commercial-cleaning-robots-could-save-11000-tons-of-greenhouse-gases-per-annum/

TPLCs nettside:
https://tplc.uk/products/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS