Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør Drift og Service, er bekymret for at en ny fortolkning fra Skattedirektoratet vil ramme kantiner.
Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør Drift og Service, er bekymret for at en ny fortolkning fra Skattedirektoratet vil ramme kantiner.

Bekymret over kantine-MVA

Skatte­myndig­hetene har kommet med tolkninger som vil kunne få betydning for hele kantine­bransjen.

Publisert

Det mener NHO Service og Handel, som er kjent med at Skatte­direk­toratet nylig har sendt et brev til landets skattekontor.

– NHO Service og Handel er svært bekymret for de mulige konsekvensene av tolkningene Skattedirektoratet ser ut til å legge til grunn, sier bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde i NHO Service og Handel.

– Kantinebransjen har i mange år forholdt seg til de bindende forhåndsuttalelsene som er kommet fra skattemyndighetene og innrettet seg etter dette, i tillegg til at skattemyndighetene også har gitt mange veiledende uttalelser til våre medlemsbedrifter som har støttet opp under bransjepraksis.

– Vi går nå gjennom prinsipputtalelsen for å analysere konsekvensene dette vil ha for framtiden for kantinebransjen. Vi kommer til å være svært opptatt av at tolkningsendringer ikke gis tilbakevirkende effekt, og samarbeider gjerne med Skattemyndigheten om å finne ordninger som skaper forutsigbare rammebetingelser for framtiden.

Kilde: Svært bekymret over skatte-tolkninger – kantiner og MVA

https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/kantine/nyheter/2020/svart-bekymret-over-skatte-tolkninger-kantiner-og-mva/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS