Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør Drift og Service, er bekymret for at en ny fortolkning fra Skattedirektoratet vil ramme kantiner.

Bekymret over kantine-MVA

Skatte­myndig­hetene har kommet med tolkninger som vil kunne få betydning for hele kantine­bransjen.

Publisert

Det mener NHO Service og Handel, som er kjent med at Skatte­direk­toratet nylig har sendt et brev til landets skattekontor.

– NHO Service og Handel er svært bekymret for de mulige konsekvensene av tolkningene Skattedirektoratet ser ut til å legge til grunn, sier bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde i NHO Service og Handel.

– Kantinebransjen har i mange år forholdt seg til de bindende forhåndsuttalelsene som er kommet fra skattemyndighetene og innrettet seg etter dette, i tillegg til at skattemyndighetene også har gitt mange veiledende uttalelser til våre medlemsbedrifter som har støttet opp under bransjepraksis.

– Vi går nå gjennom prinsipputtalelsen for å analysere konsekvensene dette vil ha for framtiden for kantinebransjen. Vi kommer til å være svært opptatt av at tolkningsendringer ikke gis tilbakevirkende effekt, og samarbeider gjerne med Skattemyndigheten om å finne ordninger som skaper forutsigbare rammebetingelser for framtiden.

Kilde: Svært bekymret over skatte-tolkninger – kantiner og MVA

https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/kantine/nyheter/2020/svart-bekymret-over-skatte-tolkninger-kantiner-og-mva/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS